เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ผลการประชุม ADF Donors Consultation ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุม ADF Donors Consultation Meeting ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระหว่างผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนของกองทุนเพื่อพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund: ADF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ประเทศสมาชิกที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries)

 

 

ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายนาย Mike Callaghan เป็นประธานการประชุม ADF 12 Midterm Review ซึ่งมีกำหนดจะจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานใหญ่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยจะมีหัวข้อหารือประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการสร้างความมั่นคงทางการสาธารณสุข เป็นต้น และการกำหนดบทบาทของกองทุน ADF ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB Strategy 2030) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดทิศทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกของธนาคารพัฒนาเอเชีย รวมไปถึงบทบาทของกองทุนในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการจัดสรรเงินทุนตามผลงาน (Performance Based Allocation) ให้แก่รัฐขนาดเล็ก (Small States) 13 รัฐ จากร้อยละ 6 เป็น ร้อยละ 13 ซึ่งมีมติให้ฝ่ายเลขานุการเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาฐานะและความยั่งยืนในการบริหารหนี้สาธารณะของสมาชิก ผลกระทบของการขยายเพดานการจัดสรรเงินทุนต่อการเติบโตของสมาชิก รวมถึงการศึกษาต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขยายเพดานเงินกู้ดังกล่าวเพื่อที่ประชุม พิจารณาต่อไป                


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 พ.ค. 2561 เวลา : 11:00:46
13-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 13, 2019, 10:20 am