การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ธ.ก.ส. จับมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร


 

 

นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (... ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีระบบ e-Learning” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ... ใน 3 กลุ่ม

 

 

ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online กลุ่มงานระบบ e-Learning และกลุ่มงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) สำนักงานใหญ่ บางเขน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 พ.ค. 2561 เวลา : 11:53:59

23-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555