ประกัน
ทีคิวเอ็มจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพให้พนักงานทั่วประเทศ


ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ประกันภัย จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปีในหัวข้อทิศทางโลกประกันภัยยุคใหม่ กับก้าวต่อไปที่มั่นคงของทีคิวเอ็มให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานทั่วประเทศกว่า 500 คน เตรียมความพร้อมในการปรับกลยุทธ์ ขบวนการทำงาน และ Mind Set ในยุคดิจิทัล

 


 

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดการสัมมนาด้วยการตอกย้ำความเป็นโบรคเกอร์ประกันภัยมืออาชีพที่มีการดำเนินธุรกิจยืนยาวถึง 65 ปี ด้วยผลการดำเนินงานที่เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งชี้ให้เห็นสภาพแวดล้อมของธุรกิจโบรคเกอร์ประกันภัยในยุคดิจิทัลที่มีความละเอียดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายของทีคิวเอ็มที่ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมปิดท้ายด้วยกลยุทธ์และพื้นฐานแนวคิดในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของทีคิวเอ็ม ที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีเลิศไปสู่ลูกค้า และการเป็นผู้นำของโบรคเกอร์ประกันภัยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 


 

พร้อมด้วย คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้ร่วมบรรยายถึงภาพรวมของกลุ่มธุรกิจทีคิวเอ็มที่สนับสนุนการทำงานระหว่างกัน สามารถสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของทีคิวเอ็ม โดย คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการและอุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ที่เน้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้แบบเป็นระบบขององค์กรที่จะได้รับเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการเป็นหุ้นที่น่าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องเป็นอย่างไร 

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจประกันภัยอีกหลายท่าน ได้แก่ นายอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด และ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองอนาคตของธุรกิจประกันภัย รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และสามารถแข่งขันทัดเทียมระดับสากล อาทิ การมีฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมากและความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สามารถนำบิ๊กดาต้า (Big Data) เหล่านี้มาวิเคราะห์ นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาสินค้าและบริการ และสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับทีคิวเอ็มในยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจร


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 มิ.ย. 2561 เวลา : 17:21:17

22-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555