เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเป้าหมาย 19%


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนสิงหาคม 2561) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 150,458 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 24,168 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสม โดยในเดือนสิงหาคม 2561 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ จำนวน 4,140 ล้านบาท


 

                             รายได้นำส่งสะสม (.. 60 – .. 61)

เป้าหมาย                                  126,291

จัดเก็บรายได้จริง                     150,458

ร้อยละของเป้าหมาย (%)             119

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเสริมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69 ของการนำส่งรายได้สะสมทั้งหมด โดยการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าเป้าหมายมีสาเหตุหลักจากรัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการในภาพรวมที่ดีขึ้น

 

 

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งเงินรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (.. 60 – .. 61)

รัฐวิสาหกิจ                                     รายได้นำส่งจริงสะสม (ล้านบาท)

1) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล                      36,560

2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         20,784

3) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                      17,519

4) ธนาคารออมสิน                                   17,309

5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                      11,793

อื่นๆ                                                 46,493

รวมทั้งหมด                                              150,458

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2561 คาดว่า การจัดเก็บรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจทั้งปีจะสูงกว่าเป้าหมายที่มีจำนวน 137,000 ล้านบาท กว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รายได้ของรัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ก.ย. 2561 เวลา : 12:36:20
16-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 16, 2019, 10:37 am