เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 157,041 ล้านบาท


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) สคร. ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ

พัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์

เพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจ

มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ

และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นได้จำนวน 157,041 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จำนวน 20,041 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมาย

 

 

รายการ    รายได้นำส่งสะสม

(.. 60 – .. 61)

เป้าหมาย    137,000

จัดเก็บรายได้จริง    157,041

ร้อยละของเป้าหมาย (%)          115


   นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเสริมว่า รัฐวิสาหกิจ

ที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69 ของการนำส่งรายได้สะสมทั้งหมด โดยการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าเป้าหมายมีสาเหตุหลักมาจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นมีผลประกอบการในภาพรวมที่ดีขึ้น

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งเงินรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก

ปีงบประมาณ 2561 (.. 60 – .. 61)

รัฐวิสาหกิจ    รายได้นำส่งจริงสะสม (ล้านบาท)

1) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    40,850

2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20,784

3) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    17,519

4) ธนาคารออมสิน    17,309

5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    11,793

   อื่นๆ    48,786

รวมทั้งหมด    157,041


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ต.ค. 2561 เวลา : 17:13:04
22-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 22, 2019, 4:31 am