เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ยอดขอยื่นตั้งธุรกิจใหม่ก.ย.ลดลง2%


นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการจดทะเบียนธุรกิจธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนกันยายน 2561 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ 6,313 ราย เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 6,446 ราย ลดลง 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 และเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 จำนวน 6,532 ราย ลดลง 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 รวม 3 ไตรมาส จำนวน 56,271 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 240,486 ล้านบาท

          
โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 592 ราย คิดเป็น ร้อยละ 9 รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 356 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร จำนวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 3
          
ส่วนมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 48,027 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 23,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 24,794 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107 และเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 จำนวน 31,628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 16,399 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52
          
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจัดตั้งใหม่ไตรมาส 3/2561 มีจำนวน 18,723 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561 (เม.ย.-มิ.ย.)จำนวน 17,499 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,224 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2560 จำนวน 19,670 ราย ลดลงจำนวน 947 ราย คิดเป็นร้อยละ 5
          
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- ก.ย.61) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 56,271 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 659 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.60) จำนวน 55,612 ราย และเป็นการเติบโตของธุรกิจจัดตั้งใหม่มีทิศทางสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ต.ค. 2561 เวลา : 18:20:00
13-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 13, 2019, 10:19 am