เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมขนส่งฯเผยปี61เก็บภาษีรถได้8,837ล้านบาท


นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนางานบริการ พร้อมยกระดับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการติดต่องานราชการ เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมจำนวน 8,837,581,735.93 บาท

 

โดยที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 เป็นช่องทางที่มีประชาชนมาใช้บริการสูงสุด จัดเก็บภาษีรถประจำปีได้ทั้งสิ้น 6,388,211,802.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.28 รองลงมาเป็นช่องทาง “เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)” จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 1,211,605,634.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.71 และที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในวันเสาร์ – อาทิตย์ทั้ง 14 สาขา สามารถจัดเก็บภาษีรถได้ 717,388,524.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.12

          
อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นยกระดับงานบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ตั้งแต่ ปี 2559-2561 กรมการขนส่งทางบกได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกถึง 75 แห่ง โดยทุกแห่งมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” และส่งมอบงานบริการด้วยใจเพื่อสร้างความประทับใจให้ประชาชน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ต.ค. 2561 เวลา : 18:50:43
15-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 15, 2019, 11:40 pm