เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ขีดความสามารถแข่งขันไทยปี 61 ดีขึ้น 2 อันดับ อยู่ที่อันดับ 38


นายทศพล  ทังสุบุตร  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั่วโลก  โดยสถาบัน World Economic Forum (WEF) ประจำปี 61 ว่า WEF จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 38 จากทั้งหมด 140 ประเทศทั่วโลก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอาเซียน ไทยอยู่อันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยในปีนี้ WEF ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์และวิธีการคำนวณใหม่ ความสามารถในการแข่งขันใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0


ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ในปี 61  มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญารวมอยู่ด้วย   ซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ในอันดับ 99 จากอันดับ 106 เมื่อปี 60 หรือดีขึ้น 7 อันดับ, ตัวชี้วัดด้านการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทยในต่างประเทศต่อประชากรหนึ่งล้านคน อยู่ในอันดับ 68 จากอันดับ 76 ดีขึ้น 8 อันดับ  และตัวชี้วัดด้านการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคนไทยในต่างประเทศต่อประชากรหนึ่งล้านคน อยู่ในอันดับ 67 จากอันดับ 74 ดีขึ้น 7 อันดับ

ซึ่งการที่ไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีขึ้น  สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของไทยได้ก้าวสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลจากการที่รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทั้งในด้านส่งเสริม คุ้มครอง และการป้องกันและปราบปรามการละเมิด ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจน นอกเหนือจากอันดับความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีขึ้นแล้ว ไทยยังผลักดันให้สหรัฐฯ ปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ  ให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) หลังจากที่ไทยอยู่ในบัญชี PWL มาเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2550-2560

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยการเพิ่มข้าราชการใหม่ 120 คน  ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารองรับการตรวจสอบและอนุมัติคำขอยื่นจดทะเบียนให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ต.ค. 2561 เวลา : 19:44:12
22-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 22, 2019, 4:28 am