ยานยนต์
กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อมอบความสุข ความสะดวก ความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน  

 

 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามมาตรการ 777  ดังนี้ 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่, 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ และ 7 วันหลังเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ One Transport ซึ่งในช่วง 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้มีการตั้งเต็นท์บริการประชาชนและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน มีการปรับปรุงถนน ไหล่ทาง ติดตั้งไฟวับวาบ ป้ายเตือนบนเส้นทางที่มีความเสี่ยงภายใต้สโลแกนขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดและมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อกการซ่อมแซมหลุมบ่อในผิวทางให้ผิวทางให้ดี มีความปลอดภัย รวมถึงการคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ในส่วนของความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจเข้มข้นรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ และมีการตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารระหว่างทางในเส้นทางหลักและสายรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการโดยสาร ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะโดยสารและภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

 

 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการ โดยเฉพาะการเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางที่นำมาวิ่งเสริมทุกคันควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% การตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก ลำปาง ตาก ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุดรธานี ร้อยเอ็ด ชัยนาท ระยอง ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และสงขลา การติดตามควบคุมพฤติกรรมการขับรถผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ ควบคู่กับการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารและรถบรรทุก

 


ด้วยกล้องเลเซอร์ พร้อมเปิดศูนย์อำนวยการบริหารการดูแลประชาชนเทศกาลปีใหม่2562 กรมการขนส่งทางบก” เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกในภาพรวมทั่วประเทศ ส่วนการดูแลประชาชน ได้เปิดให้บริการ Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584  สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เข้าถึงบริการและการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง จำนวน 189 แห่งทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งจะตั้งในบริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังร่วมมือภาคเอกชนให้บริการตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยตรวจความพร้อมรถฟรีกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 256เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

 

 

ด้านนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 372 แห่ง แบ่งเป็นจุดพักรถสาธารณะ 19 แห่ง (16 จังหวัด) จุดให้บริการทั่วไทย 152 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 201 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 124 ศูนย์  โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการเปิดช่องทางพิเศษ เตรียมรถบริการซ่อมเคลื่อนที่การให้บริการและให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย  อีกทั้ง ยังได้มีรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic / Thailand Highway Traffic และ QR codehttp://www.doh.go.th/content/page/news/24645  รวมถึงเปิดใช้มอเตอร์เวย์ฟรีของขวัญปีใหม่จากใจกรมทางหลวง (ตั้งแต่เวลา 00.01 . ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง เวลา 24.00 . ของวันที่ 3 มกราคม 2562)      

 

 

 

ด้านนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ในช่วงคุมเข้มข้น ระหว่าง 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 คืนพื้นผิวจราจรบริเวณโครงการก่อสร้าง บูรณะ ถนนและสะพาน พร้อมหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาล จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าเก็บข้อมูล ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านจราจร เฝ้าระวังเส้นทาง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ หรือตั้งหน่วยบริเวณที่เสี่ยงอันตราย และจัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146 และวิทยุสื่อสาร

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” “รถมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้เทศกาลปีใหม่ 2562 
เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ธ.ค. 2561 เวลา : 02:25:09

22-08-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555