ยานยนต์
ขบ. เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3


นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดรับคำขออนุญาตขนส่งเส้นทางหมวดสายที่ 329 เส้นทางจันทบุรีบ่อไร่ โดยเปิดรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561  ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  โดยได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 3 เป็นรถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยวจำนวนรถ 4- 6 คัน  อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 36 บาท เส้นทางเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ผ่านบ้านคมบาง บ้านซึ้งล่าง บ้านหนองระหาน บ้านบ่อ บ้านท่าจอด บ้านแสนตุ้ง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158 ถึงทางแยกบ้านบ่อไร่ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3157 ผ่านบ้านวังตะเคียน บ้านช้างทูน ไปสุดเส้นทาง สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 78กิโลเมตร เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ซึ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของธรรมชาติในพื้นที่ติดทะเลที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

 

 

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต(ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 3 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8518 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี โทร       0-3931-1187 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด โทร. 0-3952 -0740 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวทิ้งท้าย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ม.ค. 2562 เวลา : 00:58:13

22-08-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555