ไอที
AIS ห่วงใยสุขภาพพนักงาน จากวิกฤติฝุ่นละออง PM 2.5 จัดสัมมนาให้ความรู้ วิธีป้องกัน และการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย


 

ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่หลายเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญ เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่  และค่าฝุ่นละอองจะยังขึ้นๆ ลงๆ ในช่วง 1 - 2 เดือนนี้ ดังนั้นในขณะที่ทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว  เอไอเอส ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของพนักงานผ่านโครงการ AIS Wellness มาโดยตลอด จึงจัดสัมมนาเรื่อง วิกฤติฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร ขึ้น เพื่อให้เพื่อนพนักงานรู้เท่าทันสถานการณ์ฝุ่นละออง รวมทั้งทำความรู้จักเรื่องมลพิษทางอากาศ และวิกฤติสุขภาพของคนไทย พร้อมให้ความรู้ วิธีป้องกัน และดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากวิฤติฝุ่นละอองPM 2.5  

 

 

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ นายแพทย์ มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ทางด้านโรคทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

 

 

ซึ่งนอกเหนือไปจากการมอบหน้ากากอนามัย N95 เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแล้วAIS ยังจัดช่องทางให้พนักงานสามารถ Update สถานการณ์ฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่ได้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมตัวป้องกันและหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วย

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ม.ค. 2562 เวลา : 01:41:02

22-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555