ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ธ.ก.ส. ร่วมงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ 2562


 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาล โคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ และนายเกตโกมล ไพรทวีพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย (สพภ.) ร่วมรับเสด็จ ภายในงานมีการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยโคนม ให้แก่สหกรณ์และสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมให้ได้รับทราบประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านระบบประกันภัย


 
 
  
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ม.ค. 2562 เวลา : 16:26:07

20-08-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555