ไอที
AIS หนุนจุฬา-กสทช.พัฒนา"ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center"


AIS หนุน จุฬา - กสทช. พัฒนา “ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center”สร้างพื้นที่เตรียมความพร้อมนิสิต นักพัฒนารับเทคโนโลยีอนาคต


 
 
 
นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือAISกล่าวในโอกาสร่วมพิธีเปิด“ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center”ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า“AIS รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนภาครัฐและภาคการศึกษา เปิดพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่นิสิต นักศึกษา นักพัฒนา รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงของเทคโนโลยี Digital ของไทยได้มีโอกาสลงมือทดลอง ทดสอบเพื่อพัฒนาไอเดียด้วยเทคโนโลยีล่าสุดไม่ว่าจะเป็น AI, IoT หรือ 5G”

โดยหลังจากที่AISและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี5Gเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาและได้เริ่มเตรียมทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมบนเครือข่าย 5GของAISที่เปิดสัญญาณเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาภายใต้การสนับสนุนจากกสทช.อย่างต่อเนื่องอาทิ

 
 
 
 
*ร่วมนำเสนอเทคโนโลยี 5G และอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน“ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* เตรียมเปิด"ศูนย์ 5G Garage Innovation LAB”ที่เป็นความร่วมมือระหว่างAISและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนจาก กสทช. ณ อาคารวิศวฯ ๑๐๐ ปี ภายในไตรมาส1ของปี 2562 เพื่อเป็นพื้นที่ทดลองทดสอบ 5G แห่งแรกในเมืองไทย ที่ให้ได้ลงมือพัฒนาจริง ภายใต้เครือข่าย 5G LIVE ซึ่งนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงนักพัฒนา ใน 5G Ecosystem สามารถเข้ามาใช้ 5G Garage Innovation LAB เป็นพื้นที่ศึกษา เรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ นวัตกรรม 5G ได้ในทุกแง่มุม เพราะจะประกอบไปด้วยข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 5G ที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานแบบครบวงจร ตั้งแต่รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานของเทคโนโลยี 5G, อุปกรณ์โครงข่าย, อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ ตลอดจนตัวอย่างรูปแบบการใช้งานหรือUse case ที่มาจากความร่วมมือของผู้ผลิตอุปกรณ์ระดับโลก พร้อมทั้งการสัมมนาworkshop เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในทางเทคนิค รวมไปถึงร่วม Co-Develop บริการต้นแบบบน 5G เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง โดยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากเอไอเอส และพาร์ทเนอร์ในแวดวงโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ

*ร่วมกับนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมนำนวัตกรรม IoT, AI, Robotic และ 5G เข้ามาประยุกต์ใช้ในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ อาทิ สยามสแควร์ สนามกีฬาและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์กลางเทคโนโลยี Digital ที่ทันสมัยและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดในประเทศ โดยรูปแบบของ Use case ที่อยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนา เช่น Video Analytics for Smart school, Robot Mini Cargo, Smart Stadium, Smart Pole, Robot Physical therapy ฯลฯ

“การที่ภาครัฐและภาคการศึกษาให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อเตรียมรองรับเทคโนโลยี 5G ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องอย่างยิ่ง เพราะ 5G คือเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากคุณสมบัติ 3 ส่วน คือ ความเร็วที่เพิ่มขึ้น, ขยายขีดความสามารถการเชื่อมต่อของ IoT และ ทำให้เครือข่ายตอบสนองได้รวดเร็วและเสถียรที่สุด ดังนั้นถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่มี business case ที่ชัดเจน แต่การศึกษาให้มากที่สุดย่อมทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้ทันทีในวันที่เทคโนโลยีมาถึง ซึ่ง AIS พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่” นายวีรวัฒน์กล่าวในตอนท้าย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ก.พ. 2562 เวลา : 11:32:56

22-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555