ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ธอส.มอบบ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้-ผู้ด้อยโอกาส ใน"โครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัย"


 

 

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วย นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้บริหารธนาคาร พนักงานเขต/สาขาในพื้นที่ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบบ้านพักอาศัยตาม “โครงการขอนแก่น ร่วมใจ ธอส. สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร

 

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ธนาคารร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับการสร้าง ซ่อมแซมบ้าน และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการรวมกว่า 6,176,000 บาท โดยส่งมอบบ้านพักอาศัย หลังแรกของโครงการ ให้แก่ นางสาวเขียว นานอก บ้านเลขที่ 21 บ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอ     หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคามคุณสมบัติที่โครงการกำหนด หลังจากที่สำรวจพบว่า บ้านหลังเดิมมีสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2562 เวลา : 11:21:05
15-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 15, 2019, 12:11 am