ซีเอสอาร์-เอชอาร์
บริษัทกลางฯ ร่วมประชุม "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว"ครั้งที่ 4


 

 

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว” โดยมีเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรด้านกู้ภัยกู้ชีพทั่วประเทศ จำนวน 437 แห่ง รวมกว่า 4,000 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานการแพทย์ฉุกเฉินและงานกู้ภัยขององค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรในการพัฒนาการกู้ชีพกู้ภัยของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

 
 

LastUpdate 02/07/2562 18:49:59 โดย : Admin
12-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 12, 2019, 4:37 pm