ข่าวประชาสัมพันธ์
เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Excellence in Education จากสถาบัน LOMA


 


 

นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Excellence in Education (EIE) ประจำปี 2562 จากสถาบัน Life Office Management Association (LOMA) โดยมี คุณสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนสถาบัน LOMA ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามหลักมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดย เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ อนึ่ง พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน Learning Day ณ อาคารเอไอเอ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ก.ค. 2562 เวลา : 13:17:59
12-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 12, 2019, 4:40 pm