ประกัน
วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"


วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตกตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน"


 
 
 
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" โดย นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมด้วยพนักงาน ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษารวมจำนวน 150 ทุน รวมเป็นเงิน 150,0000 บาท ให้แก่โรงเรียนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 4

ทั้งนี้ได้มีการมอบทุนจำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี ร้อยตำรวจเอกพัฒนศักดิ์ พัฒนพงศ์ศา ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านพุเข็ม อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อีกจำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท และยังมีกำหนดส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 ที่เหลืออีก 13 แห่งด้วย

สำหรับโครงการ "สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน" บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 – 6 ของวิริยะประกันภัย ในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมถึงการผสานความร่วมมือกับ ตัวแทนและศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ภายในปี 2562 บริษัทฯจะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ส.ค. 2562 เวลา : 17:29:37
15-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 15, 2019, 12:07 am