ประกัน
เอฟดับบลิวดี เปิดตัว Protection Specialist Tool ตัวช่วยดีๆเปลี่ยนตัวแทนเป็นฮีโร่ของลูกค้าได้


นางสาวพิมพาภรณ์ อาภาศิริผล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารกลยุทธ์ลูกค้าและดิจิตอล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัว Protection Specialist Tool เครื่องมือใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อตัวแทนกลุ่ม Protection Specialist ด้วย concept “Protect your world, Build your dream” เป็นตัวช่วยให้ฝ่ายขายเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ด้านความมั่นคงชีวิต (Life) ด้านความมั่งคั่งทางด้านการเงิน (wealth) ด้านสุขภาพ (Health) ด้านชีวิตวัยเกษียณ (Retirement) และ ด้านทรัพย์สิน (property)

นอกจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆแล้ว บริษัทฯต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดของลูกค้า ไม่ใช่แค่ตัวแทนประกันชีวิตของลูกค้าเท่านั้น สอดคล้องกับ Brand Guideline ของบริษัทฯ ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ส.ค. 2562 เวลา : 18:29:40
23-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 23, 2020, 7:26 pm