ซีเอสอาร์-เอชอาร์
มจธ. มอบชุดครอบผู้ป่วยความดันลบขณะผ่าตัด แก่ รพ.บางปะกอก 1


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน พร้อมด้วยผู้ออกแบบและผลิตชุดครอบผู้ป่วยความดันลบขณะผ่าตัด ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล คุณธวัชชัย เขียวคำรพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และ ผศ.สิทธิชัย วงศ์ธนสุภรณ์ ผู้บริหาร บริษัท เอ ซี เทค จำกัด และคณะ ได้มอบชุดครอบผู้ป่วยความดันลบขณะผ่าตัด จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถทำงานผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย โดยมี พญ.เจรียง จันทกมล ผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลบางปะกอก และคณะแพทย์ของโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ได้มอบเงินจำนวน 160,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วย โดยพิธีส่งมอบมีขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลบางประกอก 1


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.ย. 2564 เวลา : 18:17:47
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 5:51 am