หุ้นทอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ“AIMIRT” ลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้าเซฟ ของกลุ่ม บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ และ กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารคลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลักทรัพย์แรกของปี 2561 เริ่ม 9 .. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ราคา IPO 1,550 ล้านบาท

 

 

 

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AIMIRT” ในวันที่  9 มกราคม 2561 นี้  

AIMIRT เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สินและ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ระหว่างวันที่ 15และ 18-20 ธันวาคม 2560 รวมจำนวน 155 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 1,550ล้านบาท โดยมี เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บมจ. . กรุงศรีอยุธยา เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยกองทรัสต์มี บลจ. ไทยพาณิชย์ ทำหน้าที่เป็นทรัสตี

AIMIRT ลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น รวม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ และโครงการทิพย์ 7 รวมพื้นที่ให้เช่าประมาณ 58,559 ตารางเมตร อายุอาคารเฉลี่ย 3.26 ปี โดย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีอัตราการเช่าที่ 100%

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร . เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า AIMIRTลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ 100% ในห้องเย็นและคลังสินค้า ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย เป็นแหล่งกระจายสินค้าอาหารทะเลและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตลอดจนใกล้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังโดยกลุ่ม บมจเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโล  จิสติกส์ ได้ทำสัญญาเช่าห้องเย็นและคลังสินค้า โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้าเซฟ จากกองทรัสต์เพื่อประกอบการกิจการให้บริการรับฝากสินค้า เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยสำหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี  ในขณะเดียวกัน . ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ยังได้ทำข้อตกลงที่จะชำระส่วนต่างค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์เป็นรายไตรมาส หากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในโครงการทิพย์ 7 ต่ำกว่าที่กองทรัสต์คาดการณ์ไว้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จึงเชื่อว่า AIMIRT จะมีรายได้ที่มั่นคงและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์

AIMIRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยหลัง IPO ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ AIMIRT 3 ลำดับแรกได้แก่ 1) บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 10.00% 2) กลุ่มครอบครัวไกรศักดาวัฒน์ ถือหน่วยทรัสต์7.29% และ 3) บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 6.92%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ ดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของทรัสต์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ... ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.aimirt.com และ www.set.or.th


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ม.ค. 2561 เวลา : 22:21:37

21-09-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. YLG Gold Futures ภาคค่ำ ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์

2. วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,756.12 จุด เพิ่มขึ้น 4.01 จุด หรือ 0.23%

3. ประกาศ : 24 ก.ย. 61 น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล หลายพื้นที่

4. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,761.17 จุด เพิ่มขึ้น 9.06 จุด หรือ 0.52%

5. บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน มอง SET ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภูมิภาค (21/09/61)

6. กทม.-ปริมณฑล มีฝน 40% กลาง ตะวันออก ใต้ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

7. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,758.80 จุด เพิ่มขึ้น 6.69 จุด หรือ 0.38%

8. ทองคำขายวันนี้ เพิ่มขึ้น 100 บาท ทองแท่งบาทละ 18,600 ทองรูปพรรณบาทละ 19,100

9. บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน SET Index วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่อง (21/09/61)

10. บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน SET ผันผวนในกรอบ 1740-1760 (21/09/61)

11. YLG รายงานภาวะ Gold Futuresเน้นการเก็งกำไรระยะสั้น (21/09/61)

12. บล.เคจีไอ : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน ภาวะตลาดทองคำโลก วานนี้เด้งฟื้นขึ้นเล็กน้อย (21/09/61)

13. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน เน้นหุ้น Laggard หุ้นหลักที่ขึ้นมาเด่นทยอยขายทำกำไร (21/06/61)

14. MTS Gold Research | บทวิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง

15. บล.ฟินันเซียไซรัส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน SET Index คาดว่าจะแกว่งตัวในแดนบวก (21/09/61)

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555