หุ้นทอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ“AIMIRT” ลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้าเซฟ ของกลุ่ม บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ และ กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารคลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลักทรัพย์แรกของปี 2561 เริ่ม 9 .. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ราคา IPO 1,550 ล้านบาท

 

 

 

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AIMIRT” ในวันที่  9 มกราคม 2561 นี้  

AIMIRT เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สินและ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ระหว่างวันที่ 15และ 18-20 ธันวาคม 2560 รวมจำนวน 155 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 1,550ล้านบาท โดยมี เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บมจ. . กรุงศรีอยุธยา เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยกองทรัสต์มี บลจ. ไทยพาณิชย์ ทำหน้าที่เป็นทรัสตี

AIMIRT ลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็น รวม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค โครงการดาต้าเซฟ และโครงการทิพย์ 7 รวมพื้นที่ให้เช่าประมาณ 58,559 ตารางเมตร อายุอาคารเฉลี่ย 3.26 ปี โดย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีอัตราการเช่าที่ 100%

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร . เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า AIMIRTลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ 100% ในห้องเย็นและคลังสินค้า ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย เป็นแหล่งกระจายสินค้าอาหารทะเลและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตลอดจนใกล้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังโดยกลุ่ม บมจเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโล  จิสติกส์ ได้ทำสัญญาเช่าห้องเย็นและคลังสินค้า โครงการแปซิฟิค ห้องเย็น โครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค และโครงการดาต้าเซฟ จากกองทรัสต์เพื่อประกอบการกิจการให้บริการรับฝากสินค้า เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยสำหรับโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค กองทรัสต์มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 10 ปี  ในขณะเดียวกัน . ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ยังได้ทำข้อตกลงที่จะชำระส่วนต่างค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์เป็นรายไตรมาส หากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในโครงการทิพย์ 7 ต่ำกว่าที่กองทรัสต์คาดการณ์ไว้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จึงเชื่อว่า AIMIRT จะมีรายได้ที่มั่นคงและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์

AIMIRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยหลัง IPO ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ AIMIRT 3 ลำดับแรกได้แก่ 1) บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 10.00% 2) กลุ่มครอบครัวไกรศักดาวัฒน์ ถือหน่วยทรัสต์7.29% และ 3) บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 6.92%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ ดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของทรัสต์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ... ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.aimirt.com และ www.set.or.th


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ม.ค. 2561 เวลา : 22:21:37

18-06-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. ราคาน้ำมันดิบไลท์สัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคมเคลื่อนไหวอยู่ที่ 63.91 ดอลลาร์/บาร์เรล

2. ทองคำขายวันนี้ เพิ่ม 50 บาท ทองแท่งบาทละ 19,850 ทองรูปพรรณบาทละ 20,350

3. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะ TFEX รายวัน ศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำได้ปรับตัวลง (18/06/61)

4. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,694.24 จุด ลดลง -10.58 จุด หรือ -0.62%

5. บล.กรุงศรี : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน มีมุมมองเป็นลบ (18/06/61)

6. MTS Gold Research | บทวิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำปรับลดลงอย่างรุนแรง

7. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นผันผวน (18/06/61)

8. บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สงครามการค้า ราคาน้ำมันดิบ กดดันภาพตลาดระยะสั้นลงทดสอบ 1685 จุด (18/06/61)

9. บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าโลก (18/06/61)

10. บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน คาดมีโอกาสปรับลดลงตามตลาดต่างประเทศ (18/06/61)

11. บล.ฟินันเซีย ไซรัส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน เก็งกำไรหุ้น Domestic (18/06/61)

12. บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน ราคา Gold Spot เป็นขาขึ้น (18/06/61)

13. YLG รายงานภาวะตลาดทองคำแท่ง - Gold Futures ภาคเช้า ศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลงถึง 23.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (18/06/61)

14. อุตุฯ แจ้งไทย มีฝนเพิ่มขึ้น กทม.-ปริมณฑล มีฝน 60% เหนือ อีสาน ตะวันออก ใต้ตอนบน ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง

15. ค่าเงินบาทเปิดตลาด 32.62 บาท/ดอลลาร์

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555