เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ


ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) .. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ) โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้

1.  กำหนดให้นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถนำรายจ่ายค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างมาหักเป็นรายจ่ายได้เป็น

จำนวน 1.15 เท่าของค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง

ค่าจ้างรายวัน หมายถึง เงินค่าจ้างที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายวัน โดยค่าจ้างรายวันนั้น ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลาเบี้ยเลี้ยง ประโยชน์อื่นใดที่คำนวณได้เป็นเงิน ภาษีอากรที่ผู้จ่ายออกแทนให้ ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงาน 

2.  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ต้องมีการจ่ายค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้างในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างรายวันเดิมที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นได้กำหนดและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป หรือที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างก่อนวันที่ 1 เมษายน .. 2561 

(2) ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างงานในกรณีอื่น ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ทั้งนี้ สำหรับค่าจ้างรายวันที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561    

มาตรการดังกล่าว จะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีต้นทุนแรงงานเป็นส่วนสำคัญในการประกอบกิจการให้มีศักยภาพในการแข่งขันในประเทศได้อย่างยั่งยืน และจูงใจให้นายจ้างได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นการสนับสนุนการกระจายความมั่งคั่งและลดความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ม.ค. 2561 เวลา : 11:57:37

20-08-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. บางจาก แจ้งปรับลดราคาน้ำมัน ขายปลีกเฉพาะแก๊สโซฮอล์ E20s ลดลง 10 สต.ต่อลิตร

2. ค่าเงินบาทปิดตลาด 33.06 บาท/ดอลลาร์

3. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะตลาด Gold Futures รายวัน (ภาคค่ำ) วันนี้ราคาทองคำทำเทคนิคอลรีบาวน์

4. ปตท.รายงานสถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป สัปดาห์ที่ 13-17 ส.ค. 61 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 20-24 ส.ค.61

5. วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,701.42 จุด เพิ่มขึ้น 11.38 จุด หรือ 0.67%

6. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,698.35 จุด เพิ่มขึ้น 8.31 จุด หรือ 0.49%

7. ไทยอออยล์คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมัน 20 - 24 ส.ค. 61 และสรุปสถานการณ์ฯ 13 - 17 ส.ค. 61

8. บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ลุ้นขยับขึ้นต่อ ปัจจัยในปท.แกร่ง (20/08/61)

9. บล.โนมูระ พัฒนสิน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน คาดตลาด 'Sideway Up' ต้าน 1697/1706 จุด (20/08/61)

10. บล.กรุงศรี : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน เรามีมุมมองเป็นกลาง-บวก (20/08/61)

11. กทม.-ปริมณฑล มีฝน 60% อีสาน ตะวันออก ใต้ ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่

12. MTS Gold Research | บทวิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า)_ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นหลังปิดตลาด COMEX

13. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะ TFEX รายวัน ราคาทองคำรีบาวน์ขึ้น (20/08/61)

14. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,694.78 จุด เพิ่มขึ้น 4.74 จุด หรือ 0.28%

15. บล.เคจีไอ : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน ศุกร์ทีผ่านมาเด้งฟื้นขึ้น (20/08/61)

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555