หุ้นทอง
บมจ.เคมีแมน เตรียมเสนอขาย IPO ไม่เกิน 240 ล้านหุ้น


บมจ. เคมีแมน หรือ CMAN (“บริษัทฯ”) ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องรายใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 240 ล้านหุ้น รุกขยายโรงงานปูนควิกไลม์ที่แก่งคอยอีกกว่า 100,000 ตันต่อปี รวมเป็นกำลังการผลิตปูนไลม์กว่า 900,000 ตันต่อปี รับดีมานด์ขยายตัว ก้าวสู่ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์ระดับ Top 10 ของโลก ด้านผู้บริหารชูจุดเด่นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกระบวนการผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย และเป็นผู้ประกอบธุรกิจปูนไลม์เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่มีทั้งโรงงานผลิตและได้รับประทานบัตรเหมือง อายุ 25 ปี ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงของแหล่งวัตถุดิบ

 

 

 

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง ที่เกิดจากการแปรสภาพแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่เคมีพื้นฐานและเคมีสังเคราะห์ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ทั้งการอุปโภคและบริโภค เช่น ทองคำ ทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม นิกเกิล ลิเทียม กราไฟท์ เหล็กและเหล็กกล้า เยื่อกระดาษและกระดาษ น้ำตาล พลาสติกชีวภาพ อาหารสัตว์ การบำบัดก๊าซและน้ำเสีย แก้ว ขวด กระจก เป็นต้น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “CHEMEMAN” ได้แก่ 1. ปูนควิกไลม์ หรือแคลเซียมออกไซด์ 2. ปูนไฮเดรตไลม์ หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ 3. แร่หินปูนเคมีและแร่หินปูนเคมีบด หรือแคลเซียมคาร์บอเนต เพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์ ( วันที่ 30 .. 2560) รวมประมาณ 800,000 ตันต่อปีจากฐานการผลิต  3 แห่งในจังหวัดสระบุรีและระยอง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญอีก  2 แห่งในประเทศออสเตรเลีย

ขณะเดียวกัน CMAN ยังเป็นผู้ประกอบธุรกิจปูนไลม์เพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่มีทั้งโรงงานผลิตและได้รับประทานบัตรเหมืองอายุ 25 ปี (สิ้นสุด 23มิ.. 2583) จากกระทรวงอุตสาหกรรม บนพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งแร่หินปูนเคมีที่มีปริมาณแคลเซียมสูงเป็นพิเศษ (Ultra-high Calcium Limestone) มีปริมาณแร่หินปูนเคมีสำรองกว่า 115 ล้านตัน  (จากข้อมูลสำรวจ เดือน .. 2559) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในเชิงคุณภาพและการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากผลสำรวจภาวะอุตสาหกรรมปูนไลม์ในประเทศไทยโดย Frost & Sullivan บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาดปูนควิกไลม์และปูนไฮเดรตไลม์สูงสุดทั้งการขายในประเทศและการส่งออก โดยในปี 2559 มีส่วนแบ่งการขายปูนควิกไลม์และปูนไฮเดรตไลม์ในประเทศ ร้อยละ 29 และ 21 และมีมูลค่าส่งออก ร้อยละ 81 และ 84 ของมูลค่าส่งออกปูนไลม์รวมของประเทศไทยตามลำดับ ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน (มกราคม-กันยายน) ปี 2560 มีรายได้รวม 1,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานลูกค้าครอบคลุมมากกว่า 20 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา

 

 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CMAN กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีโครงการขยายการลงทุนเพื่อรองรับดีมานด์ของปูนไลม์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาค เช่น การขยายกำลังการผลิตติดตั้งปูนควิกไลม์ที่โรงงานแก่งคอยอีกกว่า 100,000 ตันต่อปี รวมเป็นกำลังการผลิตปูนไลม์กว่า 900,000 ตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1/2561 การก่อสร้างคลังสินค้าและไซโลที่โรงงานแก่งคอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคลัง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2561รวมถึงการร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนไลม์อีก 2 แห่งที่เมืองVisakhapatnam และ Tuticorin ซึ่งเป็นเมืองท่าและเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอินเดียอีกด้วย โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562 

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย   ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีนายอดิศักดิ์กล่าว

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทฯ มีศักยภาพการเติบโตที่ดีและมีความพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ...) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล์ลิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นIPO โดยจะนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้จะกำหนดวันที่เสนอขายหุ้น IPO และคาดว่าจะนำ บมจ.เคมีแมน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในไตรมาส 1/2561


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.พ. 2561 เวลา : 12:26:09

13-12-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : Gold Futures (ภาคเช้า) ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวแคบ

2. MTS Gold Research | บทวิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า)

3. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,638.96 จุด เพิ่มขึ้น 4.08 จุด หรือ 0.25%

4. ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง 19,300 บาท ทองรูปพรรณ 19,800 บาท

5. กทม. - ปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส

6. ค่าเงินบาทเปิดตลาด 32.73 บาท/ดอลลาร์

7. ดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดที่ระดับ 24527.27 จุด เพิ่มขึ้น 157.03 จุด

8. ทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 2.80 ดอลลาร์ หรือ 0.22%

9. ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(12 ธ.ค.) เพิ่มขึ้น 1.26 จุด

10. เงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้(12 ธ.ค.) ที่ระดับ 32.78 บาท/ดอลลาร์

11. YLG แนะลงทุนทองคำระยะสั้นควรวางแผนการลงทุนที่ชัดเจน มีจุดเข้าซื้อ จุดขายทำกำไร

12. ปตท.-บางจาก ลดราคาขายน้ำมันดีเซล 30 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้(13 ธ.ค.)

13. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้า บวก 5.82 จุด ดัชนี 1,639.44 จุด

14. ศาลแคนาดาอนญาตให้ประกันตัว "เมิ่ง หว่านโจว" CFO หัวเว่ย วงเงิน 10 ล้านดอลลาร์ แต่ต้องสวมกำไลข้อเท้า GPS ติดตามตัวได้ตลอด 24 ชม.

15. ตึก Facebook รัฐแคลิฟอร์เนีย ป่วน! ถูกขู่วางระเบิด เร่งอพยพคนออกจากตึก

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555