หุ้นทอง
FinNet บ. ย่อย ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มให้บริการระบบการชำระเงินตลาดทุน 12 ก.พ. นี้


บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มให้บริการระบบกลางในการชำระเงิน 12 .. 2561 เป็นต้นไป เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการชำระเงินในตลาดทุน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ตามนโยบายรัฐ เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

 

 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเริ่มให้บริการระบบการชำระเงินสำหรับตลาดทุน ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ตามแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตลาดทุนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลระบบดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการชำระเงิน และสร้างรูปแบบมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างสถาบันตัวกลางในตลาดทุนและธนาคารพาณิชย์ นับเป็นการสนับสนุนนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment และคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบการชำระเงินสำหรับตลาดทุน ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและสำรวจความต้องการเพื่อนำไปพัฒนาระบบ และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงาน ... บริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์

 

 

 

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ... เป็นผู้ให้บริการระบบกลางในการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์  โดยในระยะแรก เริ่มให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ 30ราย และธนาคารพาณิชย์ 12 ราย โดยให้บริการสำหรับการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบกลุ่ม (batch processing) และมีบัญชีต้นทางและปลายทางอยู่ในธนาคารเดียวกัน ส่วนในระยะต่อไปเตรียมพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมกับการชำระเงินประเภทอื่นๆ ในตลาดทุน เช่น การซื้อขายกองทุนรวม การจ่ายเงินปันผล การจองซื้อหุ้น การฝากและถอนเงินหลักประกัน เป็นต้น  เชื่อมั่นว่าระบบการชำระเงินสำหรับอุตสาหกรรมตลาดทุน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ช่วยให้สถาบันตัวกลางในตลาดทุนและธนาคารพาณิชย์ทำงานได้อย่างสะดวกมาก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นางเกศรากล่าว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.พ. 2561 เวลา : 17:56:31

18-02-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555