กองทุนรวม
บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์ผลงานจ่ายปันผลกองต่างประเทศ หุ้นญี่ปุ่น-หุ้นผันผวนต่ำ


นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นและกองทุนหุ้นผันผวนต่ำ พร้อมกันทั้ง 2 กองทุน  ใน วันที่ 27 เมษายน 2561 ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (SCBLEQ) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560  - 31 มีนาคม 2561 ในอัตรา 0.3802 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.2500 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คงเหลือจ่ายงวดนี้ 0.1302 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 4 รวมจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 0.6602 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 28 เม.. 2559)

 

 

 

โดยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (SCBLEQ) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 11.48%  (ข้อมูล วันที่ 23 เม.. 2561)  ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  Low Volatility Equity Portfolio ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) บริหารโดยAllianceBernstein L.P โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุน  AB Low Volatility Equity Portfolio  ลงทุนในตราสารทุนที่โดยพื้นฐานมีความผันผวนคาดการณ์และความเสี่ยงขาลงคาดการณ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าพอร์ตการลงทุนโดยการใช้แบบจำลองเพื่อคำนวณค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ รวมถึงใช้หลักการวิเคราะห์ และประสบการณ์ด้านการลงทุนที่ยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งพอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำที่สุด ในขณะที่มีคุณภาพด้านปัจจัยพื้นฐานดีที่สุด โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก

ส่วนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBNK225D) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 มีนาคม 2561 ในอัตรา 0.3033 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 7 รวมจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 2.6903 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 11 ..2556) 

ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBNK225D) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 19.56%  (ข้อมูล วันที่ 23 เม..2561) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารงานโดย Nomura Asset Management Co.,Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในสกุลเงินเยน (JPY) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 และตราสารทุนที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วนการลงทุนเดียวกับจำนวนหุ้นในดัชนีนิคเคอิ 225 (Nikkei 225 Index หรือ Nikkei Stock Average) มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนในต่างประเทศ

 

นายสมิทธ์ กล่าวว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ยังมีมุมมองเป็นบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ กระแสการกีดกันทางการค้า และแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี แต่ปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่ โดยล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประมาณการไว้ว่าเศรษฐกิจโลกจะโตในระดับที่ร้อยละ 3.9 ในปี 2561 ซึ่งจะเป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2554 อีกทั้งในปี 2562 จะมีการเติบโตที่ร้อยละ 3.9 

นอกจากนี้ผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นหลักทั่วโลกยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยผลประกอบการของตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีปัจจัยหนุนจากการปฏิรูปภาษีในต้นปี สำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าตลาดได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาจโตแค่ร้อยละ 1.4 ในปี 2561 ซึ่งลดลงจากการเติบโตที่ร้อยละ 1.7 ในปี 2560 แต่ตัวเลขเศรษกิจยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดี โดยล่าสุดอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 25 ปี อีกทั้งตลาดหุ้นจะได้ผลบวกจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐฯ ขึ้นตาม 

ขณะที่ญี่ปุ่นภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริโภค การใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสทำกำไรของธุรกิจ โดยผลประกอบการของบริษัทยังคงเติบโตเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักต่อมูลค่าพื้นฐานของหลักทรัพย์ ขณะที่ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มแรงงานเพศหญิงที่เข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ดัชนีชี้วัดความมั่นใจทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มที่ดี สะท้อนให้เห็นว่าประชากรมีมุมมองเชิงบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2561 เวลา : 17:37:56

25-09-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : Gold Futures (ภาคค่ำ) ระหว่างวันราคาทองคำแกว่งตัวแคบ

2. ค่าเงินบาทปิดตลาด 32.43 บาท/ดอลลาร์

3. วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,749.42 จุด ลดลง -6.70 จุด หรือ -0.38%

4. ไทยออยล์คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมัน 24-28 ก.ย. 61

5. ประกาศ : 27 ก.ย. 61 น้ำประปาไหลอ่อน หลายพื้นที่

6. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,755.66 จุด ลดลง -0.46 จุด หรือ -0.03%

7. บริษัทจีทีเวลธ์แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะ TFEX รายวัน ราคาทองคำโดนแรงเทขายหลุด 1,200 USD (24/09/61)

8. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ (24/09/61) ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น

9. MTS Gold Research | บทวิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์

10. บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน มอง SET มีโอกาสปรับฐานในระยะสั้น (24/09/61)

11. บล.โนมูระพัฒนสิน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน คาดตลาด 'Sideway' 1766/1769จุด รับ 1744/1741จุด (24/09/61)

12. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,751.29 จุด ลดลง -4.83 จุด หรือ -0.28%

13. ค่าเงินบาทเปิดตลาด 32.47 บาท/ดอลลาร์

14. กทม.-ปริมณฑล มีฝน 60% ตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง

15. บล.ยูโอบีเคย์เฮียน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน เลือกเก็งกำไรหุ้นไม่แพง/Laggard/พลังงานทดแทน (24/09/61)

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555