เอสเอ็มอี
ซีพี ออลล์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับเอสเอ็มอีชุมชน 'แม่แย้มหมอนขิด' ขายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง


ซีพี ออลล์ ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย เดินหน้ายกระดับเอสเอ็มอีแม่แย้มหมอนขิดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนบ้านศรีฐาน .ยโสธร ผ่านช่องทางจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนในท้องถิ่น ล่าสุดคว้ารางวัลเซเว่น อีเลฟเว่นเอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560 มาครอง

 

 

นายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทั่วไปและสินค้านวัตกรรม จากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีที่ผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชน โดยบริษัททำหน้าที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลายของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง อาทิ นิตยสารทเวนตี้โฟร์แคตตาล็อก, เว็บไซต์ www.24catalog.com, www.shopat24.com, www.amulet24.com, แอปพลิเคชัน, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ช้อปปิ้งสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง กว่า 9,000 รายการ โดยบริษัทได้ช่วยสนับสนุนด้วยการเข้าไปร่วมพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกับผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนเป็นช่องทางการขายตั้งต้นให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ตลาดและการจัดการด้านค้าปลีกทันสมัย เพื่อต่อยอดในการขยายตัวไปยังช่องทางอื่นๆ อีกทั้งจัดให้มี Store Hub เพื่อให้ฝากส่งสินค้าที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นสาขาต่างๆ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า รวมถึงผลักดันเอสเอ็มอีไปสู่ตลาดเอเชีย ขายสินค้าให้ลูกค้าชาวจีนและลาว ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เอสเอ็มอีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนายอำพา กล่าว

 

 

ด้านนางแย้ม จันใด เจ้าของผลิตภัณฑ์แม่แย้มหมอนขิดเล่าให้ฟังว่า เดิมทีเป็นคนบ้านศรีฐาน .ป่าติ้ว .ยโสธร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหมอนขิดที่สำคัญของประเทศ และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ชีวิตมีความผูกพันธ์กับหมอนขิดมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อมีความรู้และฝีมือในการทำหมอนขิดอยู่แล้ว พอว่างจากการทำไร่ทำนา ตนและสามีก็จะรับจ้างผลิตหมอนขิด โดยทำตั้งแต่การเย็บ การสอย ขึ้นรูปตามแบบที่เตรียมไว้ ไปจนถึงการบรรจุนุ่นให้เป็นรูปทรงสวยงาม และเงินที่ได้มานอกจากจะเพื่อการยังชีพแล้วยังเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูก 2 คนให้มีโอกาสทางการศึกษาสูงๆ ต่อไป

 

 

กระทั่งปี 2542 เห็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้ครอบครัว จึงหันมาผลิตหมอนขิดขายเอง และจ้างแรงงานในท้องถิ่นมาช่วยกันทำ ใครมีความถนัดด้านเย็บ สอย หรือบรรจุนุ่น ก็รับวัสดุอุปกรณ์กลับไปทำที่บ้าน ในแต่ละขั้นตอนจะมุ่งเน้นผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีหลากหลายรูปแบบ ประณีตสวยงาม สินค้าจึงได้รับเลือกให้เป็นโอทอป 4 ดาว ทำให้

 

 

ได้รับความนิยมจากลูกค้าซื้อไปใช้สอยในครัวเรือน ใช้ในงานบุญ งานบวช และเป็นของฝาก ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลืมตาอ้าปากได้ นอกจากนี้ยังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนร่วมหมู่บ้าน โดยไม่ต้องออกไปหางานทำที่อื่น เป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกนุ่นทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมแหล่งผลิต สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทำหมอนขิดของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปด้วยนางแย้ม กล่าว

 

 

เมื่อความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น แม่แย้มจึงเริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง ประกอบกับบุตรชายคนโตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่ตนตั้งใจไว้ ได้เข้ามาช่วยทำธุรกิจของครอบครัว ในปี 2559 จึงเริ่มนำผลิตภัณฑ์หมอนขิด เข้ามาจำหน่ายผ่านช่องที่หลากหลายของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง

 

 

ลูกชายเข้ามาช่วยสานต่อธุรกิจ ดูแลเรื่องการขายการตลาด ตระเวนออกบูธขายสินค้าตามงานโอทอป และมีโอกาสได้เจอทีมงานของภาครัฐและทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งแนะนำให้มาขายผ่านนิตยสารทเวนตี้โฟร์ แคตตาล็อก จึงนำหมอนสามเหลี่ยมขิด หมอนสามเหลี่ยมขิดช่องเดียว เบาะรองนั่ง เข้ามาจำหน่าย และได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จากนั้นจึงนำหมอนหนุนเพื่อสุขภาพ หมอนรองคอ ที่นอนพับ และที่นอนระนาด เข้ามาขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังส่งออกผลิตภัณฑ์หมอนขิดไปยังต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา กัมพูชา และลาว เป็นต้นนางแย้มเล่าด้วยรอยยิ้ม

 

 

ผู้ประกอบการ SME ชุมชน กล่าวทิ้งท้ายว่า การได้ร่วมงานกับทางทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ทำให้ผลิตภัณฑ์หมอนขิดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เพราะทางบริษัทจะมีทีมงานคอยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ได้เรียนรู้ถึงระบบการบริหารจัดการ การศึกษากลุ่มผู้บริโภค การประเมินความต้องการของผู้บริโภค การบริหารสต๊อกสินค้า รวมไปถึงงานเอกสารต่างๆ และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่นเอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560 ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งรู้สึกภูมิใจกับรางวัลนี้และยังเป็นกำลังใจให้ตนตั้งใจผลิตสินค้าดีมีคุณภาพต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีท่านใดที่สนใจนำสินค้าเข้าม าจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ www.24catalog.com, www.Shopat24.com และ Call Center 02-780-7666 ตลอด 24 ชั่วโมงนายอำพา กล่าว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 มิ.ย. 2561 เวลา : 16:18:05

26-05-2019
เบรกกิ้งนิวส์
1. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

2. เงินบาทปิดตลาด(24พ.ค.)ที่ระดับ 31.87 บาท/ดอลล์

3. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(24พ.ค.)เพิ่มขึ้น 4.33 จุด

4. ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมัน 50 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้(25พ.ค.)

5. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(24พ.ค.) เพิ่มขึ้น 0.85 จุด

6. หุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้า(24พ.ค.)ลดลง 5.12 จุด

7. ทองปรับบาทละ100 รูปพรรณขายออก19,900 บาท

8. เงินบาทเปิดตลาดเช้า(24พ.ค.) ที่31.86 บาท/ดอลล์

9. ไทยฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง-กทม.ฝนร้อยละ 40

10. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืนนี้(23พ.ค.)ร่วง 286.14 จุด

11. เงินบาทเปิดตลาด(23 พ.ค.)ที่31.93 บาท/ดอลล์

12. ทั่วไทยฝนตกต่อเนื่อง-กทม.ร้อยละ60

13. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืน(22พ.ค.)ลบ 100.72 จุด

14. เงินบาทปิดตลาด(22 พ.ค.)ที่ 31.93 บาท/ดอลล์

15. หุ้นไทยปิดตลาด(22พ.ค.) เพิ่มขึ้น 16.42 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555