กองทุนรวม
บลจ.ทิสโก้เสิร์ฟ "ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9" เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนน่าสนใจกว่าเงินฝาก-ตราสารหนี้


บลจ.ทิสโก้เปิดทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9 ตอบโจทย์นักลงทุนเน้นรักษาเงินต้น แต่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากหุ้น ชูกลยุทธ์ลงทุนหุ้นกู้ 95% วอร์แรนท์จีน 5% ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ก.ค. นี้     


นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกมีทีท่าว่าจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป เพราะต้องอาศัยอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำหรือทรงตัวเพื่อรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงนี้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ขณะเดียวกันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น ก็ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการเดินหน้ามาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าที่เกินดุลการค้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกผันผวน และคาดเดาทิศทางได้ยาก     

ดังนั้น สำหรับผู้ลงทุนที่คำนึงถึงความคงอยู่ของเงินต้นเป็นสำคัญ และต้องการผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าการฝากเงินหรือการลงทุนในตราสารหนี้ แต่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ 100% บลจ.ทิสโก้ จึงเพิ่มทางเลือกใหม่ของการลงทุน โดยเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9  (TCHLINK9) กองทุนรวมผสมอายุโครงการ 3 ปี ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ผนวกจุดเด่นของการลงทุนในตราสารหนี้ และหุ้นไว้ด้วยกัน โดยมีนโยบายแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเน้นลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดีในระดับ Investment Grade ขึ้นไปในสัดส่วนประมาณ 95% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ตั้งเป้าให้เงินส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 100% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนภายใน 3 ปี 

ส่วนที่สองลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์อิงดัชนี HSCEI สะท้อนผลการดำเนินงานบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในสัดส่วนประมาณ 5% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแบบไม่จำกัดหากดัชนีหุ้นจีนปรับขึ้นนับจากวันที่เริ่มต้นลงทุน เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) แล้ววันนี้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 2562 วงเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปี ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

“การแบ่งสัดส่วนการลงทุนออกเป็นหุ้นกู้ 95% และสัญญาวอร์แรนท์หุ้นจีน 5% จะช่วยตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก แต่ก็ยังต้องการผลตอบแทนที่ดีจากหุ้น เพราะกองทุนนี้ในกรณีเลวร้ายที่สุด คือ ตลาดหุ้นจีนปรับลดลงตลอด 12 ไตรมาสนับจากวันเริ่มลงทุน นักลงทุนก็มีโอกาสได้รับเงินคืนเท่ากับเงินต้นที่ลงทุนไว้ รวมกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งบลจ.ทิสโก้มองว่า มีโอกาสน้อยที่ตลาดหุ้นจีนจะปรับลงจากระดับปัจจุบัน เนื่องจาก ดัชนีหุ้นจีนได้ปรับตัวลงรับข่าวเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ ไปแล้ว ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยังได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจจีนในปีนี้ขยายตัวได้ ในระดับประมาณ 6% จากแรงส่งของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวของสินเชื่อ และการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นจีนปรับเพิ่มขึ้นได้” นายสาห์รัชกล่าว    

กองทุน TCHLINK9  ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญานั้นๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่กองทุนเมื่อถึงครบกำหนดอายุตราสาร ซึ่งอาจส่งผลทำให้กองทุนได้รับคืนเงินต้นไม่เต็มจำนวนได้

ทั้งนี้ ผลตอบแทนกองทุนในส่วนของการลงทุนวอร์แรนท์ ไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนีดังกล่าวที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และเนื่องจากเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ก.ค. 2562 เวลา : 14:12:29
12-12-2019
เบรกกิ้งนิวส์
1. ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่ม และทิศทางสงครามการค้ายังไม่ชัดเจน

2. ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาแต่ยังมีอากาศหนาวเย็น"กทม.และปริมณฑล"อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศา

3. ดาวโจนส์ปิดตลาด(11 ธ.ค.)บวก 29.58 จุด

4. ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังมีอากาศหนาวเย็น"กทม.และปริมณฑล"อุณหภูมิต่ำสุด17-18 องศา

5. ดาวโจนส์ปิดตลาด(10 ธ.ค.) ลบ 27.88 จุด

6. ดาวโจนส์ปิดตลาด(9 ธ.ค.)ลบ 105.46 จุด

7. ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันทุกชนิด20-40สต./ลิตรมีผลพรุ่งนี้(10ธ.ค.)

8. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(9 ธ.ค.)ลดลง 6.03 จุด

9. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(9ธ.ค.) ลดลง 3.91 จุด

10. ทองเปิดตลาดราคาลงบาทละ50รูปพรรณขายออก 21,500

11. ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้น หลังกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม

12. หุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้า(9ธ.ค.) เพิ่มขึ้น 0.85 จุด

13. เงินบาทเปิดตลาด(9ธ.ค.)ที่ 30.35 บาท/ดอลล์

14. ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลง 1-2 องศา"กทม.และปริมณฑล"อุณหภูมิต่ำสุด 12-22 องศา

15. ดาวโจนส์ปิดตลาด(6 ธ.ค.)พุ่ง 337.27 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 12, 2019, 4:38 pm