หุ้นทอง
ก.ล.ต.เตรียมแก้เกณฑ์ลดอุปสรรครองรับการควบรวมกิจการ


ก.ล.ต.เตรียมแก้เกณฑ์ลดอุปสรรค บจ. ปรับโครงสร้างการถือหุ้น รองรับการควบรวมกิจการ


ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลดอุปสรรคแก่ บจ.ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อรองรับการควบหรือรวมกิจการ โดยเปิดทางให้การเสนอขายเงินลงทุนในหุ้นที่ถือโดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยสามารถทำได้โดยสะดวก โดยยังคงมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ บจ. ออก TSR ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่ออกให้ผู้ถือหุ้นรายที่จะทำให้บจ.มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)มีแนวคิดที่จะแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขายเงินลงทุนในหุ้นที่ถือโดยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การเสนอขายเงินลงทุนดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นก่อนการควบรวมกิจการ สามารถทำได้โดยสะดวก โดยกรณีเป็นเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด จะยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน และกรณีเป็นเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทจำกัด จะให้เสนอขายผู้ลงทุนเกิน 50 รายได้ โดยผู้เสนอขายต้องจัดให้มีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
(ก) เป็นการเสนอขายตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขาย โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องให้ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ เช่น ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการควบรวมกิจการ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
 
(ข) ราคาหุ้นที่เสนอขายต้องเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและมีความเป็นอิสระจากผู้เสนอขาย
(ค) มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นอิสระในการให้คำแนะนำและประเมินความเหมาะสมที่จะลงทุนของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเดิม
(ง)  แจกจ่ายข้อมูลหุ้นเดิมที่เสนอขายให้เฉพาะผู้มีสิทธิจองซื้อก่อนวันจองซื้อไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นเดิมเป็นการทั่วไป

นอกจากนี้ ก.ล.ต.เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถออก TSR ให้ผู้ถือหุ้นของตนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่ออกให้ผู้ถือหุ้นรายที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=483 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 02-033-9590 หรือ 02-263-6548 หรือทาง e-mail: wimol@sec.or.th หรือ chompunut@sec.or.th จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ส.ค. 2562 เวลา : 11:28:05
15-12-2019
เบรกกิ้งนิวส์
1. ทั่วไทยอากาศยังหนาวเย็น อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา / กทม.อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศา /ใต้ คลื่นสูง1-2 เมตร

2. ตลาดหุ้นไทยปิดส่งท้ายสัปดาห์ บวก 10.06 จุด ดัชนี 1,573.91 จุด

3. ข่าวดี ! พรุ่งนี้ ปตท.- บางจาก ลดเบนซิน- แก๊สโซฮอล์ 50 สต.ส่วน E85-ดีเซล ลด 30 สต.

4. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่ม หลังสัญญาณการเจรจาการค้าดีขึ้น"

5. ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา / กทม.อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศา

6. ทองคำ เปิดตลาด ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 21,500 บาท

7. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้า บวก 12.27 จุด ดัชนี 1,576.12 จุด

8. ตลาดทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน ร่วง 2.7 เหรียญ หลังสหรัฐ-จีน ใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า

9. ดาวโจนส์ ปิดบวก 220.75 จุด รับข่าวสหรัฐ-จีน บรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก

10. ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ 30.16 บาท/ดอลลาร์

11. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว14,16 ธ.ค.

12. หุ้นไทยปิดตลาด(12ธ.ค.)ที่ 1,563.85 จุด เพิ่มขึ้น 12.03 จุด

13. ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่ม และทิศทางสงครามการค้ายังไม่ชัดเจน

14. ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาแต่ยังมีอากาศหนาวเย็น"กทม.และปริมณฑล"อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศา

15. ดาวโจนส์ปิดตลาด(11 ธ.ค.)บวก 29.58 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 15, 2019, 12:08 am