เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช. ร่วมมือกับ พพ. ลงนามความร่วมมือการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยฯ


การเคหะแห่งชาติ (กคช.)ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กำหนดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบันมุ่งเน้นการลดใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือดังกล่าวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างการเคหะแห่งชาติและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย/อาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยเชิงอนุรักษ์พลังงานและส่งผลรวมต่อประเทศชาติให้มีส่วนร่วมกับนานาชาติในการอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมให้มีความแพร่หลายไปสู่ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการเคหะแห่งชาติให้ความร่วมมือในการส่งแบบอาคารก่อสร้างใหม่หรือการดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เข้ารับการตรวจประเมิน และรับรองแบบอาคารเพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในภาคเอกชน

สุดท้ายนี้การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงข้อเท็จจริงจึงได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ พัฒนาโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ก.ย. 2562 เวลา : 17:21:05
25-02-2020
เบรกกิ้งนิวส์
1. สมาคมธนาคารไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย

2. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(25ก.พ.) ลดลง 9.90 จุด

3. MTS Gold คาดราคาจะแกว่งตัวระหว่าง 1,650-1,655 เหรียญ

4. ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกประเทศจีนเพิ่มขึ้น

5. ราคาทองในประเทศเปิดตลาดร่วงบาทละ 450

6. บล.ฟิลลิปมองกรอบดัชนีหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวระหว่าง 1420 - 1455 จุด

7. หุ้นไทยเปิดตลาด(25ก.พ.) เพิ่มขึ้น 0.68 จุด

8. เงินบาทเปิดตลาด(25ก.พ.) ที่ 31.65 บาท/ดอลล์

9. "ไทยตอนบน"หมอกบางในตอนเช้าและยังมีอากาศเย็น"กทม."อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา

10. ดาวโจนส์ปิดตลาด(24 ก.พ.)ทรุด 1,031.61 จุด

11. เงินบาทปิดตลาด(24ก.พ.)ที่ 31.70 บาท/ดอลล์

12. หุ้นไทยปิดตลาด(24ก.พ.) ลดลง 59.53 จุด

13. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว 25 ก.พ.

14. ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 50-55 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

15. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(24ก.พ.) ลดลง 36.25 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 3:42 pm