เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช. ร่วมมือกับ พพ. ลงนามความร่วมมือการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยฯ


การเคหะแห่งชาติ (กคช.)ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กำหนดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบันมุ่งเน้นการลดใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือดังกล่าวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างการเคหะแห่งชาติและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย/อาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยเชิงอนุรักษ์พลังงานและส่งผลรวมต่อประเทศชาติให้มีส่วนร่วมกับนานาชาติในการอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมให้มีความแพร่หลายไปสู่ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการเคหะแห่งชาติให้ความร่วมมือในการส่งแบบอาคารก่อสร้างใหม่หรือการดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เข้ารับการตรวจประเมิน และรับรองแบบอาคารเพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในภาคเอกชน

สุดท้ายนี้การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงข้อเท็จจริงจึงได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ พัฒนาโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ก.ย. 2562 เวลา : 17:21:05

22-09-2019
เบรกกิ้งนิวส์
1. ไทยฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก-กทม.ฝนร้อยละ 80

2. ดาวโจนส์ปิด(20 ก.ย.)ลบ 159.72 จุด

3. ก.ล.ต.ลงโทษพักงาน"ศุภกร สุนทรกิจ"ปธ.บลจ.เอเชีย เวลท์ 3ปี

4. เงินบาทปิดตลาด(20ก.ย.)ที่ 30.45-30.46 บาท/ดอลล์

5. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(20 ก.ย.) ลดลง 4.46 จุด

6. ผู้ค้าขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด15- 30 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้(21ก.ย.)

7. เงินบาทเปิดตลาด (20ก.ย.)ที่ 30.53 บาท/ดอลล์

8. ดาวโจนส์ปิดตลาด(19 ก.ย.)ลบ 52.29 จุด

9. ไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น-กทม.ฝนร้อยละ80

10. กปน.แจ้งน้ำประปาไม่ไหลชั่วคราวถนนอโศก-ดินแดงและถนนเพชรบุรีบางพื้นที่

11. เงินบาทปิดตลาด(19ก.ย.)ที่ 30.52 บาท/ดอลล์

12. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(19ก.ย.) ลดลง 13.48 จุด

13. หุ้นไทยเปิดตลาด (19ก.ย.)ที่ 1,657.05จุด เพิ่มขึ้น 2.91จุด

14. ทองเปิดตลาดลดลงบาทละ50 รูปพรรณขายออก22,150.00

15. "ฟินันเซีย ไซรัส"คาดSETแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,650-1,665 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555