ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลังพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรมว.คลังเอเชีย-ยุโรป 15 ต.ค.นี้


นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ว่า ในวันที่ 14 ตุลาคม 2555 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป (ASEM High-Level Financial Officials) เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมและยกร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี และในช่วงค่ำของวันเดียวกันนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
         
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลังระหว่างประเทศสมาชิกอาเซม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของทั้งสองภูมิภาค โดยมีประเด็นหารือสำคัญประกอบด้วย ประเด็นด้านเศรษฐกิจและระบบการเงินของภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยประเทศสมาชิกจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับโอกาส ตลอดจนปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินและการกำกับดูแลด้านการเงิน ตลอดจนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืนของเศรษฐกิจโลกต่อไป
        
 "การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในแง่การแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะแนวนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังที่สมาชิกฝ่ายยุโรปใช้เพื่อแก้ไขสถานะเศรษฐกิจจากวิกฤติการณ์ด้านการเงินในยุโรป ซึ่งไทยสามารถนำมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในยุโรป ในขณะเดียวกันยังเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีและแสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในบทบาทผู้นำในเวทีด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังระหว่างประเทศอีกด้วย" นายสมชัย กล่าว

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ย. 2555 เวลา : 16:28:41

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555