ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม.เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา


นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

เขตลาดพร้าว รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) ส1 จำนวน 2 อัตรา และคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 4 อัตรา สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตลาดพร้าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ม.ค.56 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2539 7780

เขตวัฒนา รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต ดังนี้ โรงเรียนแจ่มจันทร์ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนวิจิตรวิทยา 2 ตำแหน่ง โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 1 ตำแหน่ง และโรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) 1 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. - 1 ก.พ.56 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2381 3982

เขตบางนา  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต ดังนี้ โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ และโรงเรียนวัดบางใน (รื่น ศยามานนท์) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ม.ค.56 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2397 3707

เขตบึงกุ่ม   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายปกครอง  อาคารสงเคราะห์ข้าราชการลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) ส.1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นคำร้องได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น2 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ม.ค. 56 หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2364 7347-9

เขตราษฎร์บูรณะ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครจำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ม.ค. 56 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ทีฝ่ายพัฒนาสังคมฯ โทร.0 2428 4884 ต่อ 6837-8

เขตบางขุนเทียน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา และอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ม.ค. 56  เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0 2416 1260, 0 2416 5406 ในวันและเวลาราชการ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 ม.ค. 2556 เวลา : 09:58:48

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555