ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
Bualuang Funds : iLibrary กองทุนบัวหลว : รวมเรื่องน่ารู้เพื่อการลงทุน


กองทุนบัวหลวง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการออม การลงทุนต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์ ล่าสุดพัฒนา Bualuang Funds: iLibrary
หนังสือ “กองทุนบัวหลวง: รวมเรื่องน่ารู้เพื่อการลงทุน” สานต่อความตั้งใจที่อยากให้ “คนไทยอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน”
         
นางสายสมร ผ่องบรรเจิด รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) กล่าวถึงนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการออม การลงทุนที่กองทุนบัวหลวงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพัฒนา Bualuang Funds: iLibrary หนังสือ “กองทุนบัวหลวง: รวมเรื่องน่ารู้เพื่อการลงทุน” ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งรวบรวมบทความอันเป็นเรื่องน่ารู้เพื่อการลงทุนต่างๆ เขียนโดยผู้บริหารและพนักงานกองทุนบัวหลวงนำเสนอเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนแรก : ชีวิตครอบครัว กับการลงทุน เหมาะกับสมาชิกในครอบครัวทุกเพศทุกวัย
ส่วนที่สอง : สาระน่ารู้ เพื่อการลงทุน หลากหลายกลยุทธ์ที่เป็นเคล็ดลับให้กับนักลงทุน
ส่วนที่สาม : วิกฤติอเมริกัน…บทเรียน หรือ แบบฝึกหัด รวมในเล่ม 19 ตอน ที่คุ้มค่า เพื่อการศึกษาเศรษฐกิจและการเมืองที่แยกจากกันไม่ได้ในทัศนะมุมมองของคุณ วรวรรณ ธาราภูมิ CEO กองทุนบัวหลวง ซึ่งจัดทำเป็นพิเศษตามเสียงเรียกร้องให้มีการรวมเล่มบทความชุดนี้
         
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด หนังสือ “กองทุนบัวหลวง: รวมเรื่องน่ารู้เพื่อการลงทุน” ในรูปแบบออนไลน์ บน Bualuang Funds : iLibrary ได้ที่เว็บไซต์ www.bblam.co.th เข้าไปที่ section => ห้องความรู้บัวหลวง => Bualuang Funds: iLibrary สามารถเลือก ZIP file สำหรับ Computer PC หรือเลือก PDF file สำหรับ Smartphone / Mobile Phone และ Computer PC
         
ก่อนหน้านี้ กองทุนบัวหลวง พัฒนาโปรแกรม “Bualuang Funds: บันทึก รับ – จ่าย” (Excel File) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวางแผนการเงิน และมีวินัยในการออมและการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้รู้ที่มาที่ไปของเงินทั้งรายรับและรายจ่าย อีกทั้งเป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินให้ เหมาะสม และยังมี BBLAM Wealth Program เครื่องมือช่วยแนะนำการลงทุนแบบง่ายๆ ที่เหมาะกับนักลงทุนแต่ละคนที่สนใจกองทุนรวม ทั้งนี้ สามารถเข้าชมโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.bblam.co.th ไปที่ icon => BBLAM Wealth Program และ Bualuang Funds: บันทีก รับ – จ่าย
         
นอกจากนี้ ยังพัฒนาแอพพลิเคชั่นล่าสุด “Bualuang Funds: iBuddy” สำหรับ iPhone และ iPad ด้วยจุดเด่นที่มีข้อมูลข่าวสารซึ่งผู้ลงทุนสามารถเรียกดูได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน iPhone และ iPad เท่ากับช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ และยังเต็มไปด้วยความรู้บทความต่างๆ สำหรับต่อยอดความสำเร็จในการลงทุน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ม.ค. 2556 เวลา : 14:31:32

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555