ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กบง.เก็บเงินจากเบนซิน-แก๊สโซฮอล์เข้ากองทุนเพิ่ม พร้อมลดดีเซล


คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันประเภทต่าง ๆ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ 0.30 บาท/ลิตร

และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ 0.20 บาท/ลิตร ดีเซลปรับลดลง 0.40 บาท/ลิตรโดยที่กองทุนน้ำมันฯ ยังมีฐานะสุทธิเป็นบวกกว่า 5,600 ล้านบาท        
         
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ว่า ที่ประชุม กบง. เห็นชอบการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันชนิดต่างๆ โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ 0.30 บาท/ลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ 0.20 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลได้ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ลง 0.40 บาท/ลิตร
          
การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับลดลงจากเดิมมีรายรับประมาณ 28 ล้านบาท/วัน เปลี่ยนเป็นรายรับเหลือประมาณ 13 ล้านบาท/วัน อย่างไรก็ดี ฐานะของกองทุนน้ำมันฯ ยังคงเป็นบวกต่อเนื่องโดย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2556 กองทุนน้ำมันฯ มีฐานะสุทธิเป็นบวก 5,641 ล้านบาท
          
สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2556 น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 106.16 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับลดลง 0.78 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เมื่อเทียบกับการประชุม กบง. ครั้งก่อนที่อ้างอิงราคาปิดตลาด ณ วันที่ 23 กันยายน 2556 ส่วนน้ำมันเบนซิน ราคาอยู่ที่ 114.41 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับลดลง 1.48 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่วนน้ำมันดีเซลราคาอยู่ที่ 123.83 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 2.17 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ต.ค. 2556 เวลา : 17:56:15

06-06-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2023, 5:48 pm