ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กกต.เปิดตัวเลขเป็นทางการอีกครั้ง มีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 47.72% ,โหวตโน 16.69%


 

 

 

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงตัวเลขภาพรวมการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.ทั้งประเทศ จำนวน 68 จังหวัด  ไม่รวม 9 จังหวัดภาคใต้ คือ กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี และไม่รวมการเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักร
         
ตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 43,024,786 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 20,530,359 คน คิดเป็นร้อยละ 47.72 จำนวนบัตรดี 14,645,812บัตร คิดเป็นร้อยละ 71.34 จำนวนบัตรเสีย 2,458,461บัตร คิดเป็นร้อยละ  11.97 จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,426,080 บัตร คิดเป็นร้อยละ 16.69


จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด 3 อันดับแรก คือจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 827,808 คน คิดเป็นร้อยละ 75.05 รองลงมา คือ ลำพูน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 241,209 คนคิดเป็นร้อยละ 73.39 และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 104,241 คิดเป็นร้อยละ 64.99

จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิ์น้อยที่สุด คือ นครศรีธรรมราช (มีเพียง 3 เขต จาก 9 เขต ที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ 14,825 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 1,302 คน คิดเป็น 8.78 เปอร์เซ็นต์
         
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 33 เขต 6,671 หน่วยเลือกตั้ง สามารถเปิดลงคะแนนได้ 6,155 หน่วย ประกาศงดลงคะแนน 516 หน่วย โดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,369,120 คน และมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,133,296 คน คิดเป็นร้อยละ 25.94 โดยมีบัตรดี จำนวน 775,821บัตร คิดเป็นร้อยละ 68.46 บัตรเสีย 90,923 บัตร คิดเป็นร้อยละ 8.02 และจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 266,552 บัตร คิดเป็นร้อยละ 23.52
         
ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์ บัตรดีและบัตรเสีย ได้นับรวมในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่สามารถเปิดลงคะแนนได้ครบตามเวลา และหน่วยที่เปิด แต่มีการประกาศปิดหน่วยก่อนเวลาด้วย แต่ยังไม่ได้นับรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค.และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รวมถึง 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

นายภุชงค์ กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนจากข่าวที่ออกมาเล็กน้อย แต่การแถลงข่าวครั้งนี้ถือเป็นตัวเลขที่มีความชัดเจนและเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเป็นข้อมูลเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.เท่านั้น ไม่ได้นำไปรวมกับการเลือกตั้งล่วงหน้า และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

นอกจากนี้นายภุชงค์ ได้เปิดเผยว่าการประชุมวันนี้ จะมีความชัดเจนในทุกประเด็นปัญหาสำคัญ ทั้งกรณีปัญหาในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า การจัดการเลือกตั้งทั่วไปในหน่วยที่ไม่สามารถเปิดการลงคะแนนได้ และประเด็นปัญหา 28 เขตเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ ที่ไม่มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดย กกต.จะรับฟัง และสอบถามความเห็นจากฝ่ายกฎหมาย และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ต่างๆ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.พ. 2557 เวลา : 13:45:45

17-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555