ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กบง.มีมติลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ "ดีเซล" ลง 0.30 บาท/ลิตร ตรึงราคาขายปลีกไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร


คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.30 บาท/ลิตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่เกิน 30 บาท/ลิตร

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ว่า  ที่ประชุม กบง. เห็นชอบปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.30 บาท/ลิตร จากเดิมจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับดีเซล 0.40 บาท/ลิตร ปรับเป็นจัดเก็บเหลือ  0.10 บาท/ลิตร ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตรในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 106.30 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 2 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เมื่อเทียบจากการประชุม กบง. ครั้งก่อนที่ใช้ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ส่วนน้ำมันเบนซินราคา 123.54  เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 5.93 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และน้ำมันดีเซลราคา 125.01 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 3.08 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

ผลจากการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของดีเซลครั้งนี้ ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายเพิ่มเป็นประมาณวันละ 22.83 ล้านบาท จากเดิมมีรายจ่ายประมาณวันละ 5.45 ล้านบาท สำหรับกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 20 เมษายน 2557 มีฐานะสุทธิติดลบประมาณ 7,223 ล้านบาท


LastUpdate 23/04/2557 17:23:19 โดย : Admin

26-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 26, 2023, 3:49 am