ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
8 มี.ค. นี้นัดพบแรงงานมีตำแหน่งว่างกว่า2พันอัตรา


 


กรมการจัดหางาน จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีกิจกรรมการรับสมัครงาน โดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา จากบริษัทชั้นนำจำนวน 20 บริษัท นอกจากนั้นยังมีการลงทะเบียนสมัครงานไปทำงานต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ/ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพและทดลองปฏิบัติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
                
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน จัดงาน “นัดพบแรงงาน” เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ประชาชนทั่วไปได้สมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง เพื่อเพิ่มโอกาสให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไปปฏิบัติงาน ภายในงานมีบริษัทเข้าร่วมรับสมัครงาน   จำนวน 20 บริษัท เช่น บริษัท BSA. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (กลุ่มบริษัท ปตท.) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จี 4 เอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น มีตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา เช่น วิศวกร พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน ผู้จัดการฝึกหัด ธุรการ ฝ่ายผลิต Part – Time ฯลฯ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการลงทะเบียนสมัครงานไปต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ/ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพและทดลองปฏิบัติ เช่น การทำกระเป๋าผ้าด้นมือเก๋ไก๋ และการทำดอกไม้จากกระดาษ เป็นต้น
                
กรมการจัดหางานจึงขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย โทร. 0-2245-2260, 0-2248-2891-5, 0-2245-2287 เว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob หรือสายด่วน กรมการจัดหางาน โทร. 1694 
 

LastUpdate 07/03/2559 13:51:04 โดย : Admin

22-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555