ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'กสอ'เผยคนเวียดนามชอบสินค้าไทย


 


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ) กระทรวงอุตสาหกรรม แนะผู้ประกอบการไทยเปิดตลาดเวียดนาม ติวเข้มผ่านโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนาม” โดยให้ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าและตราสินค้า การเจรจาทางการค้า การหาช่องทางในการกระจายสินค้า ฯลฯ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไทยที่มีโอกาสเติบโตในตลาดเวียดนาม ได้แก่ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องสำอาง เครื่องหนัง และเสื้อผ้า เป็นต้น
 
 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นับเป็นประเทศคู่ค้าของไทยอันดับที่ 4 ในกลุ่มอาเซียน โดยการค้าระหว่างไทยและเวียดนามปี 2557 มีมูลค่าประมาณ 11,826 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.61(ที่มา : กรมศุลกากร) และมีการส่งออกสินค้าไปเวียดนามประมาณ 2 แสนล้านบาท ขณะที่การค้ารวมระหว่างไทยและภูมิภาคอาเซียนมีมูลค่า 14,451.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีสัดส่วน 19.21% ของการค้าไทยทั้งหมดทั่วโลก จึงนับว่าอาเซียนเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุด นอกจากนี้ ภายหลังการเปิด AEC ผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มเปิดตลาดในอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีอัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 7.5 % ต่อปี
 
นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวของคนรุ่นใหม่และชนชั้นกลางที่มีรายได้และกำลังซื้อสูงต่อเนื่อง ซึ่งคนกลุ่มนี้นิยมสินค้าไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพและตราสินค้า         เป็นที่น่าเชื่อถือและมีความหลายหลาย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในเวียดนามที่ยังมีความหลากหลายของสินค้าน้อย จึงนับเป็นช่องทางของผู้ประกอบการไทยในการขยายช่องทางการค้าและการลงทุนไปเวียดนาม โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องสำอาง เครื่องหนัง เสื้อผ้า กาแฟ เป็นต้น 

ดังนั้น กสอ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของตลาดเวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด จึงเร่งให้การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเปิดตลาดเวียดนาม ผ่านโครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนาม” ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเจาะตลาดและการทำธุรกิจในเวียดนามเชิงลึก อาทิ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาสินค้าและตราสินค้าเพื่อรองรับตลาดเวียดนาม การเจรจาทางการค้า และการหาช่องทางในการกระจายสินค้า เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตลาดสู่ประเทศเวียดนามยิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนามและประเทศในกลุ่มอาเซียน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณพิชญา โทรศัพท์ 0 2 202 4531 , 085 183 9202 หรือเว็บไซต์ www.dip.go.th
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 11:20:02

16-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555