ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม.เร่งจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำช่วงแล้ง


 


วันนี้(8 มี.ค.59) เวลา 09.00 น. นายวสันต์  มีวงษ์  ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บผักตบชวาและวัชพืชเปิดทางน้ำไหลคลองกีบหมู จากคลองหนึ่งตะวันตกถึงลำรางคูคต ความยาวประมาณ 2,850 เมตร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพิ่มพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายสมพงษ์  เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ มัสยิดย่ามีอะห์คลองหนึ่ง ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
 

โครงการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลในคูคลองของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เป็นการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2559 นี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ โดยในครั้งนี้ สำนักการระบายน้ำร่วมกับกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมเก็บวัชพืชและผักตบชวาเปิดทางน้ำไหลคลองกีบหมูจากคลองหนึ่งตะวันตกถึงลำรางคูคต

สำหรับคูคลองที่ต้องดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,161 คลอง ความยาวรวม 2,272 กิโลเมตร จากจำนวนคูคลองทั้งสิ้น 1,682 คลอง ความยาวรวม 2,604 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 59 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแล้ว 774 คลอง ความยาว 1,718 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 76 ของแผนดำเนินการ ส่วนแผนการดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาอย่างยั่งยืน ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควบคุมการแพร่กระจายของผักตบชวาให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ผิวน้ำ โดยจะต้องจัดเก็บอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอพร้อมกับมาตรการอื่นๆ  เช่น การติดตั้งจุดสกัดผักตบชวา ขุดลอกคูคลอง การติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ รวมถึงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวริมคลองให้เข้ามามีส่วนร่วม และช่วยกันจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาบริเวณบ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณผักตบชวา นอกจากนี้ยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยแก่ชาวชุมชน รวมถึงเป็นการรักษาระบบนิเวศ และเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำไว้เพื่อการเกษตรในช่งงฤดูแล้งได้อีกด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 13:42:11

18-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555