ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
BEM เผยอนุญาโตฯชี้ขาดให้กทพ.จ่ายค่าเสียหาย 4.36 พันล.


 


  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ได้เรียกร้องให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชำระเงินส่วนต่างรายได้ผ่านทางตามอัตราที่ถูกต้องตามสัญญา โดยคณะอนุญาโตเสียงข้างมากมีคำชี้ขาดให้กทพ.ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทดังนี้
          
1.ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 4,368 ล้านบาท และดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน 3,776 ล้านบาท คิดเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.51 เป็นต้นไปจนกว่า กทพ.จะชำระเสร็จสิ้น   

 2.ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินผลต่างส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางระหว่างอัตราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับลงวันที่ 29 ส.ค.46 กับอัตราค่าผ่านทางที่ถูกต้องตามสัญญาโดยคำนวณจริงตามจำนวนรถยนต์แต่ละประเภทที่ใช้ทางตามสัญญา เป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.51 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้น    

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 บริษัทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลทำการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน 3 ปีนับแต่วันที่อาจบังคับตามคำชี้ขาดได้ ในขณะที่กทพ.อาจขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ โดยยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำชี้ขาด

   
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 14:50:36

16-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555