ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.โยก "สีหนาท ประยูรรัตน์"เลขาปปง.นั่งที่ปรึกษาฯที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้(8มี.ค.)มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ แต่งตั้ง พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 
 
ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 17:36:22

19-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555