ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.อนุมัติแต่งตั้ง 7 บอร์ด สสส.ใหม่ มีผล 8 มี.ค.นี้


 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้(8มี.ค.)มีมติอนุมัติตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสส. จำนวน 7 คน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 17 (3) และ (5) แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 

          
1. นายวีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการคนที่สอง 2. นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 3. นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชุมชน 4. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการสื่อสารมวลชน 5. รองศาสตราจารย์ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการกีฬา 6. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านศิลปวัฒนธรรม 7. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 17:44:01

18-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555