ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ผลสำรวจระบุปชช.46.91 %เห็นว่าบทลงโทษทางคดีตามกม.ไทยเหมาะสมแล้ว


 


 วันนี้(3เม.ย.) เว็บเพจเฟชบุ๊ก สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เผยแพร่ ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ"ในภาพรวม ประชาชนคิดว่าบทลงโทษตามกฎหมายของไทยมีความเหมาะสมเพียงใด?"ทั้งนี้ผลสำรวจดังกล่าวสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
 
 

ผลสำรวจระบุว่า46.91%เห็นว่า เหมาะสม เพราะบทลงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองมาแล้วอย่างละเอียดรอบคอบ การลงโทษตามกฎหมายมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความหนัก เบาของโทษ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้กระทำผิด เกิดความตระหนัก คิดได้ และปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดการทำผิดซ้ำอีก ฯลฯ

32.33% ไม่เหมาะสม เพราะที่ผ่านมามีหลายคดีที่เป็นข่าวดัง ผู้กระทำผิดมักได้รับการช่วยเหลือหรือลดโทษจากหนักเป็นเบา บางครั้งแค่โทษจำคุกหรือโทษปรับ ก็ไม่อาจนำมาใช้ได้กับความผิดในบางเรื่อง อยากให้บทลงโทษมีความชัดเจน เด็ดขาด เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดความเข็ดหลาบ ไม่กล้ากระทำผิดอีก ฯลฯ

20.76% ไม่แน่ใจ เพราะควรดูที่เจตนาของผู้กระทำผิดว่าเป็นการกระทำโดยตั้งใจหรือมาจากอารมณ์ชั่ววูบ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคดี ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ไม่ได้ศึกษากฎหมาย จึงมักทำผิดโดยไม่ทราบหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฯลฯ
 

บันทึกโดย : วันที่ : 03 เม.ย. 2559 เวลา : 13:01:08

15-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555