ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.สธ.ชี้ทางตัดรถไฟจุดเสี่ยงเกิดการบาดเจ็บจากจราจร กำชับทุกจังหวัดแก้ไข


 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้ทุกจังหวัดที่มีทางตัดรถไฟ กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยง พร้อมเร่งแก้ไขร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ส่วนกรณีรถไฟชนรถทัวร์ที่จังหวัดนครปฐม ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ส่งทีมสอบสวนโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ระบาดวิทยา  พร้อมนำข้อมูลเสนอศูนย์ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 
 
 

วันนี้ (4 เมษายน 2559) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน 2559 กำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 13  เขตสุขภาพ ติดตามการค้นหาและแก้ไขจุดเสี่ยงในทุกจังหวัดอย่างน้อย 5 จุดต่อไตรมาส

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากจราจร แต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เช่นล่าสุด กรณีรถไฟชนรถทัวร์ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ได้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ส่งทีมออกไปสอบสวนตามเกณฑ์ของสำนักระบาดวิทยา พร้อมนำผลเข้าพิจารณาในที่ประชุมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐมต่อไป

 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดการบาดเจ็บจากการจราจรเป็นวาระกระทรวงสาธารณสุขที่จะรณรงค์ทั้งปี เน้นหนักในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรให้ได้มากที่สุด มีการดำเนินงานอย่างเข้มข้น ทั้งการป้องกันโดยให้ทุกจังหวัด ค้นหาจุดเสี่ยงพร้อมแก้ไขอย่างน้อย 5 จุดต่อไตรมาส พร้อมดำเนินการแก้ไข และหากแก้ไขในระดับพื้นที่ไม่ได้ ให้รายงานมายังส่วนกลางเพื่อหาแนวทางแก้ไขระดับกระทรวงหรือระดับประเทศต่อไป ซึ่งทางตัดรถไฟถือเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญ ได้ให้ทุกจังหวัดที่มีทางรถไฟตัดถนนกำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงพร้อมแก้ไข

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากจราจร การจัดระบบบริการงานแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล โดยในปี 2559 ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตจากจราจรลงร้อยละ 21 จากค่ากลางการเสียชีวิตจากใบมรณบัตรของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2553-2555 ที่มีค่ากลางตัวเลขการเสียชีวิตอยู่ที่ 13,819 ราย สำหรับผลการดำเนินงานรณรงค์ ไตรมาสแรกของปี 2559 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2559 มีผู้เสียชีวิตจากจราจรตามใบมรณบัตรใน 13 เขตสุขภาพจำนวน 3,196 ราย คิดเป็นร้อยละ 29

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 11:45:49

23-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 23, 2019, 7:15 pm