ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกฯสหราชอาณาจักรเผยพร้อมขยายการลงทุนในไทย


 


วันนี้ (4 เมษายน 2559) เวลา 14.00 น. นายมาร์ค การ์นิเยร์ (Mr. Mark Garnier) ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

 
 
 
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้แทนพิเศษด้านการค้า และแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้แต่งตั้งผู้แทนฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหราชอาณาจักรมีพลวัตเชิงบวก ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีหวังให้สหราชอาณาจักรรื้อฟื้นการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระดับสูง พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย
 
 

ด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังคงเข้มแข็ง และมีพัฒนาการทางบวกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการส่งเสริมการลงทุน และมีมาตรการจูงใจด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ เห็นว่าไทยยังคงมีศักยภาพ และมีข้อได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน พร้อมกล่าวว่านักลงทุนสหราชอาณาจักรสนใจที่จะขยายการลงทุนในไทย และใช้ไทยเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้ภาคเอกชนสหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล อาทิ การพัฒนาระบบราง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ หวังให้รัฐบาลไทยผลักดันการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนสหราชอาณาจักร เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business Act) และประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกรณีสัมปทานการก่อสร้างคลังน้ำมัน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบข้อห่วงใยดังกล่าว และไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อกังวลของภาคเอกชนในเรื่องนี้ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อบรรยากาศทางธุรกิจ

ด้านการลงทุน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรขยายตัวทั้งสองทิศทาง โดยมูลค่าการลงทุนของไทยในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างมาก พร้อมขอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ ยินดีส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหราชอาณาจักรมากขึ้น โดยเฉพาะนอกกรุงลอนดอนตามนโยบาย Northern Powerhouse ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

นายกรัฐมนตรีหวังให้มีความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยและสหราชอาณาจักรสามารถเพิ่มพูนการค้าการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ กล่าวว่าบริษัท Roll Royce สนใจที่จะมาลงทุนในไทย โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฐานซ่อมบำรุงและทดสอบอากาศยานในภูมิภาค

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่การศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยยินดีที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนกับฝ่ายสหราชอาณาจักรในเร็วๆ นี้ ซึ่งผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ ยินดีสนับสนุนความร่วมมือในด้านการศึกษา ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ กล่าวว่าสหราชอาณาจักรยินดีเข้ามาสนับสนุนความร่วมมือในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณที่ฝ่ายสหราชอาณาจักรที่สนับสนุนให้ EU กลับมาเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU FTA) กับไทย ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมจะประสานกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG Trade) และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเจรจาฯ ต่อไป
 

LastUpdate 04/04/2559 16:41:24 โดย : Admin

16-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555