ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ป.ป.ง.เปิดให้ผู้เสียหายจากการอายัดทรัพย์'แคลิฟอร์เนียว้าว' ยื่นคำร้องขอทรัพย์คืน


 


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีศาลสั่งอายัดทรัพย์สินบริษัท แคลิฟอร์เนียว้าว ยื่นคำร้องขอทรัพย์คืน โดยนำหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิก หรือหลักฐานการจ่ายเงินประกอบคำยื่น 

 พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า จากการที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ปปง.มีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายคดี บริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ในความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน จำนวน 5 รายการ มูลค่ารวมกว่า 88 ล้านบาท ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ศาลแพ่งมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินในรายคดีบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวกไว้ชั่วคราวแล้ว
 
 

ป.ป.ง.จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จากการสมัครเป็นสมาชิก รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ถูกหลอกลวงยื่นแบบคำร้อง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ในส่วนของสมาชิกต้องมีหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิก หรือหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อเข้าเป็นสมาชิก เพื่อให้ ป.ป.ง.รวบรวมเสนอต่อศาลแพ่ง ขอให้มีคำสั่งนำทรัพย์สินมาชดใช้คืนให้ผู้เสียหายโดยเร็วต่อไป

นอกจากผู้เสียหายคนไทยแล้ว ผู้เสียหายชาวต่างชาติ ก็สามารถยื่นขอคุ้มครองสิทธิ์ เพื่อรับการชดใช้ความเสียหายได้ โดย ป.ป.ง.มีแบบคำร้องเป็นภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ป.ป.ง. www.amlo.go.th ทั้งนี้ ผู้เสียหายชาวต่างชาติต้องรับรองลายมือชื่อ จากกระทรวงการต่างประเทศ หรือโนตารีพับลิค นำมาประกอบการยื่นคำร้องด้วย

สำหรับแบบคำร้องทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดคำร้องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ มารับได้ที่ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองสื่อสารองค์กร ปปง. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710 และเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

บันทึกโดย : วันที่ : 22 เม.ย. 2559 เวลา : 08:50:44

22-08-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555