ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เอสเอ็มอีแบงก์ประกาศรับสมัครผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารสินทรัพย์และด้านการตลาด


 


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด (ที่มีความเชี่ยวชาญด้านประเมินหลักประกัน) จำนวน       1 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 29 เมษายน 2559 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 34 อาคาร SME Bank Tower 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ระหว่างเวลา 8.30 -16.30 น. ในวันทำการ โทรศัพท์ 02-265-4053 , 02-265-4057 สามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smebank.co.th
 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารสินทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้หรือประสบการณ์ ด้านสินเชื่อ หรือด้านการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) อย่างน้อย 10 ปี พร้อมทั้ง ด้านการวางแผน ด้านกฎหมาย มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นผู้มีและสามารถแสดงวิสัยทัศน์ในด้านกระบวนการเร่งรัดและติดตามหนี้ ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ด้านคดีและกฎหมาย

 สำหรับ ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด (ที่มีความเชี่ยวชาญด้านประเมินหลักประกัน) ต้องมีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้หรือประสบการณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านสินเชื่อ ด้านการวางแผนการตลาด ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และมีความเชี่ยวชาญด้านประเมินหลักประกัน อย่างน้อย 10 ปี พร้อมทั้ง ด้านการวางแผน ด้านกฎหมาย ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 ผู้สมัครทั้ง 2 ตำแหน่ง ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร คือ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากสถาบันการเงิน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายงาน หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายงาน หรือเทียบเท่านั้น ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

 ประกาศรับสมัครครั้งนี้ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อนจึงจะคัดเลือกจากบุคคลภายนอกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.02-265-4564-5   

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2559 เวลา : 09:48:24

18-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555