ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯเผยรัฐบาลพร้อมส่งเสริมสตาร์ทอัพ


 


 วันนี้ (28 เม.ย.58) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Plenary 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2016 และกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” ผู้ร่วมงานประกอบด้วย รองนายก รัฐมนตรี รัฐมนตรี Minister of Science, ICT and Future Planning, The Republic of Korea คณะทูตานุทูต ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 850 คน จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยื่นและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) รวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาและผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ Startup

 
 นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานว่า การจัดงาน Startup Thailand 2016 ถือเป็นมหกรรมครั้งแรกและเป็นเวทีใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในการเปิดตัวธุรกิจสินค้า Startup กว่า 180 ราย ซี่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างธุรกิจและผู้ประกอบการ ด้วยการขยายเครือข่าย ตลอดจนสร้างตลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจฐานนวัฒตกรรมเป็นศูนย์กลางของอาเซียน นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ Startup ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง รวมทั้งยังเป็นการสร้างความตื่นตัว องค์ความรู้ แรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และนักเรียน นักศึกษา ผู้เริ่มทำงานใหม่ เกษตรกร ไปจนถึงผู้บริหารองค์กร และ SMEs ทั้งยังเป็นโอกาสที่ Startup จะได้พบปะกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาธุรกิจต่อไป

 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” ว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมการจัดงานดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งจะสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศให้เติบโตขึ้น และก้าวสู่ตลาดสากลได้ ซึ่งการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศคือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ตาม ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึงจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเป็นพลังประชารัฐ ควบคู่กับการพัฒนาปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า และเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งรัฐบาลต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อส่งเสริมนักธุรกิจสตาร์ทอัพรายใหม่ โดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจให้เป็น “นักรบเศรษฐกิจรายใหม่” เพราะกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไกลในอนาคต

 นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสตาร์ทอัพระดับภูมิภาคในรูปแบบภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ และประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตขึ้นไปสู่เศรษฐกิจโลกตามรูปแบบ “Stronger Together ร่วมกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา เติบโตไปพร้อมกัน” อีกทั้ง สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างสรรค์ และพัฒนาเศรษฐกิจ แผนการพัฒนาดังกล่าวนี้จะต้องดำเนินการอย่างมีคุณธรรม และอยู่ในกรอบของความเป็นประเทศไทย และจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตาม โรดแมป ภายใน 2 ปี สอดคล้องตามแผนพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะ 20 ปีข้างหน้า

 ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้ย้ำ ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนินการดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยร่วมมือกันเป็นประชารัฐ และร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ก้าวไปอย่างมั่นคง สุดท้าย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นว่า นับเป็นการทำงานแบบบูรณาการในทุกมิติ และสานพลังที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทยและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 เม.ย. 2559 เวลา : 17:17:05

08-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2023, 10:28 am