ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สบส.ตั้ง 30 ทีมวิศวกรปฏิบัติการ 24 ชม.ดูแลระบบความปลอดภัยรพ. ในภาวะฉุกเฉิน


 


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งทีมวิศกรรมเครื่องมือแพทย์และวิศวกรโยธา 30 ทีม ประกอบด้วยส่วนกลาง 6 ทีม และภูมิภาค 24 ทีม  เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน และภัยพิบัติฉุกเฉินทุกประเภทอย่างทันท่วงที  เน้นความพร้อมดูแลความมั่นคงปลอดภัยอาคารบริการสถานพยาบาลทุกระดับ ดูแลระบบการสื่อสาร  เครื่องมือแพทย์  ระบบไฟฟ้าสำรอง  พร้อมปฏิบัติการ24 ชั่วโมง  เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ พร้อมปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้างอาคารบริการให้ใช้ฝ้าเพดานชนิดเรียบทั้งหมด        

นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากการประเมินสถานการณ์พายุฤดูร้อนในปีนี้ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและอาคารโรงพยาบาลหลายแห่ง   ล่าสุดที่โรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับความเสียหายหลายจุด  กรม สบส.ได้ส่งทีมวิศวกรโยธา และวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์จากส่วนกลางและสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8  จังหวัดขอนแก่น ลงไปประเมินความปลอดภัย ทั้งในเรื่องของอาคารบริการ และเครื่องมือแพทย์  เป็นการด่วน
 
 
 
 
 
ขณะเดียวกันกรม สบส.ได้วางแผนความพร้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินทุกประเภท ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2559นี้ พายุฟ้าคะนองจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลางและตะวันออก โดยตั้งทีมวิศวกร  30 ทีม ประกอบด้วยวิศวกรโยธา  และวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์  ในส่วนกลาง 6 ทีม และส่วนภูมิภาคคือที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่มี 12 เขตครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศอีก 24ทีม พร้อมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อให้โรงพยาบาลมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยตลอดเวลา        

นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า ในส่วนของทีมวิศกรฉุกเฉินนี้ จะตรวจประเมินความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุ เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดและมีความพร้อมใช้งาน   และภายหลังเกิดเหตุ เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด  โดยวิศกรโยธานั้น จะดูแลด้านการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาคารบริการของโรงพยาบาลทุกระดับ  ตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งลงตรวจประเมินความเสียหายและซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ ในส่วนของทีมวิศกรรมเครื่องมือแพทย์ จะเน้นทำงาน 3 ส่วนหลักๆ ในการให้บริการประชาชน  ได้แก่ การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองของโรงพยาบาล  และระบบเครื่องมือสื่อสาร  ซึ่งใช้ในการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยใช้รักษาทางไกล   หรือใช้สำรองหากโทรศัพท์ทั่วไปไม่สามารถใช้การได้  โดยสถานพยาบาลสามารถติดต่อประสานงานที่สำนักงานสนับสนุนเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต ตลอด 24 ชั่วโมง          

 อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดในช่วงนี้ พบว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาฝ้าเพดานพังโดยในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัด  มักจะพบในอาคารรุ่นเก่าๆ จึงได้ให้กองแบบแผนปรับการออกแบบก่อสร้าง  โดยอาคารรุ่นใหม่ทั้งหมดจะให้ใช้เป็นฝ้าเพดานแบบเรียบทั้งหมด  ซึ่งจะมีความปลอดภัยกว่ากว่าการใช้แบบทีบาร์ ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนก็เช่นกัน  หากจะติดฝ้าเพดาน ขอให้ใช้แบบเพดานเรียบ สามารถทนต่อแรงลมได้ และหากบ้านใดที่ติดฝ้าเพดานแบบทีบาร์แล้ว ในช่วงที่เกิดลมพายุ ขอให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด จะช่วยป้องกันไม่ให้ลมเข้าไปดันฝ้าเพดานได้          
 

 


บันทึกโดย : วันที่ : 08 พ.ค. 2559 เวลา : 10:47:59

23-07-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555