ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. แจงความพร้อมการจัดออกเสียงประชามติต่อที่ประชุมสภากทม.


 


วันนี้(18 พ.ค. 59) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมี นางผุสดี ตามไท พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการจัดออก7 ส.ค.59 กรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ และการจัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงฤดูฝนอย่างไร

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม. ได้เตรียมความพร้อมการจัดออกเสียงประชามติตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดออกเสียงและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้แก่หัวหน้ากลุ่มโซน ทั้ง 6 กลุ่มเขตรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คาดว่ากทม.จะมีหน่วยออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 6,370 หน่วย เพื่อความสะดวกและประหยัดงบประมาณจะใช้สถานที่ตั้งหน่วย วัสดุ และอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้การจัดการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการตามแผนที่ได้เตรียมการไว้ ซึ่งขณะนี้ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนแก่ผู้ขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด และการลงทะเบียนออกเสียงเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุไปแล้ว จากนี้จะจัดให้มีการจัดสัมมนา อบรมแก่เจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดการออกเสียงประชามติต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ค. 2559 เวลา : 17:40:07

19-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555