ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เสวนา'กลยุทธ์ในการทำธุรกิจกับแอฟริกา (Mozambique) ขุมทองใหม่'


 

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง “กลยุทธ์ในการทำธุรกิจกับแอฟริกา (Mozambique) ขุมทองใหม่” โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนในตลาดแอฟริกา 3 ท่าน คือ คุณวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์โมซัมบิกประจําประเทศไทย               คุณรัฐกฤชญ์ เนติรฐนนท์กุล อุปนายกนายกสมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก และคุณปรีชา ตรีสุวรรณ อุปนายกนายกสมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก

 

 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ   คุณไผท สุขสมหมาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวน 62 ราย ในการเสวนาครั้งนี้เป็นการแนะนำขุมทองใหม่สำหรับนักลงทุน เพื่อขยายการค้าการลงทุนในประเทศโมซัมบิก โดยโมซัมบิกเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยแหล่งอัญมณีและทองคำที่สำคัญระดับโลก    แต่เนื่องจากเป็นประเทศใหม่ ที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่คุ้นเคย จึงยังไม่เป็นที่กว้างขวางสำหรับการลงทุนของผู้ประกอบการไทยมากนัก ทางสถาบันฯ จึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยไปขยายการค้าการลงทุนในประเทศโมซัมบิก ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงเสวนาฯ สนใจที่จะไปขยายการค้าที่ประเทศโมซัมบิก     

 

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 10:53:21

16-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555