ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดวันพระใหญ่


 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชวนประชาชนใช้โอกาสวันวิสาขบูชาสร้างบุญ ช่วยให้เด็กซึมซับความสงบ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว งดดื่มเหล้า และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เป็นวันวิสาขบูชา ขอให้ประชาชนใช้โอกาสนี้พาครอบครัวไปวัดสร้างบุญ ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน ให้จิตใจสงบ ซึ่งการศึกษาของกรมสุขภาพจิตพบว่า การพาเด็กไปวัด ให้ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์พบเห็นวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย เด็กจะซึมซับได้ ทำให้จิตใจไม่วุ่นวาย จะหลั่งสารความสุขออกมา เด็กจะติดใจกับความสงบที่เกิดขึ้นนี้และจะจดจำ เป็นต้นทุนให้เกิดความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเมื่อไปกับครอบครัวพ่อแม่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว 
 

สำหรับพ่อแม่ ประชาชนทั่วไป เมื่อได้ทำบุญ สร้างกุศล สร้างสมาธิ จิตใจจะเกิดความเบิกบาน ได้ใช้เวลาในการหยุดตัวเองจากปัญหาเรื่องวุ่นวาย เกิดความสงบ นำแนวคิดทางศาสนามาปรับใช้ ทำต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน จะส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น และขอให้ใช้โอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ เป็นวันเริ่มต้นงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ด้วย

ด้าน นายแพทย์อำนวย กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้เข้มข้นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดให้ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันพระใหญ่ ประกอบด้วย วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2552 เป็นต้นมา และในวันวิสาขบูชาปีนี้ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เข้มงวดดำเนินการตามกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย เริ่มดำเนินการตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
 

นอกจากนี้ ได้จัดทีมเฉพาะกิจออกตรวจเข้มการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างไม่ละเว้น  โดยผลการดำเนินงานเทศกาลวันมาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจทั้งหมด 99 ร้าน พบการกระทำความผิด ดำเนินคดีกล่าวโทษ 11 ราย ในจำนวนนี้ พบผู้ที่ขายในวันห้ามขายถึง 7 ราย  มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ               
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 13:03:40

15-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555